“Brekši”

 

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Domes lēmums un saistošie noteikumi

 

VARAM 2018.gada 14.septembra vēstule

  Drukāt