Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Domes lēmums un saistošie noteikumi

VARAM 2017. gada 15.jūnija vēstule

  Drukāt