Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Domes lēmums un saistošie noteikumi

 

VARAM 2017.gada 15.jūnija vēstule

VARAM 2017.gada 21.jūnija vēstule

VARAM 2017.gada 10.jūlija vēstule

 

  Drukāt