Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Domes lēmums un saistošie noteikumi

VARAM 2017. gada 17. maija vēstule

  Drukāt