Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Kopsavilkums par izstrādi

Domes lēmums un saistošie noteikumi

VARAM 2017. gada 27. janvāra vēstule

  Drukāt