Ķekavas novada pašvaldības publiskie iepirkumi 2015

Jautājumus sūtīt uz e-pastu: iepirkumi@kekava.lv

  
 
ID Nr.
Iesniegšanas
termiņš
Iepirkuma priekšmets Iepirkuma dokumentācija Lēmums
ĶNP 2015/48 22.12.2015. plkst. 11:00 Daudzfunkcionālas lāzerdrukas iekārtas liela apjoma drukāšanai iegāde

Nolikums

Līgums

Lēmums 22.12.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 21.01.2016.

ĶNP 2015/47 18.01.2016. plkst.11:00

Jauna pasažieru autobusa iegāde

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 29.12.2015.

Nolikums ar grozījumiem 29.12.2015.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 23.02.2016.
ĶNP 2015/46   ZZ Dats vienotās pašvaldību sistēmas programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums

Līgums

Lēmums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 26.01.2016.

ĶNP 2015/45   Jauna automomiļa (aprūpei mājās) iegāde   Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 17.12.2015.
ĶNP 2015/44

04.01.2016. plkst. 11:00

Pasažieru autopārvadājumi Nolikums Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 29.02.2016.
ĶNP 2015/43 30.11.2015. plkst. 11:00 Par tiesībām veikt auto stāvlaukuma pārbūves tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību Gaismas iela 19, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Nolikums

Pielikumi

Līgums - 1.daļa

Līgums - 2.daļa

Lēmums 07.12.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 25.04.2016.

ĶNP 2015/42 09.11.2015. plkst.11:00 Ziemassvētku paciņu iegāde

Nolikums

Līgums - 1.daļa

Līgums - 2.daļa

Lēmums 17.11.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 26.11.2015.

ĶNP 2015/41 16.11.2015. plkst. 11:00

Jauna automobiļa (aprūpei mājās) iegāde

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 30.10.2015.

Nolikums

Pielikums_1_ar_precizējumiem_uz 30102015

Jautājumi un atbildes 03.11.2015.

Jautājums un atbilde 05.11.2015.

Iepirkuma procedūra izbeigta 23.11.2015.
ĶNP 2015/40 01.12.2015. plkst. 10:30

Nolikums

Pielikums_1

Pielikumi_2

Pielikumi_3

Jautājumi un atbildes 13.10.2015.

Jautājums un atbilde 09.11.2015.

Jautājums un atbilde 19.11.2015.

Papildus informācija par liepu

Teritorijas plāns ap Pļavniekkalna sākumskolu*

Topogrāfija*

Sporta zāles un gaiteņa plāni, griezumi un fasādes

*ja programmas darba virsma ir balta, tad tā ir jānomaina uz pelēku vai citu krāsu

Paziņojums par metu konkursa rezultātiem 05.01.2016.
ĶNP 2015/39   Darbinieku un izglītojamo fiziskā aizsardzība, kursmatās mantas un nekustamā īpašuma apsardze   Iepirkuma procedūra pārtraukta 05.10.2015.
ĶNP 2015/38   Pavadošā teksta izveide Ķekavas novada video rullītim

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums

Līgums

Lēmums 28.09.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

ĶNP 2015/37 05.10.2015. plkst. 11:00 Reģionālās pašvaldības policijas patruļgrupu un dežūrdaļas darbinieku dienesta formas tērpu komplektu iegāde

Nolikums

Pielikumi 

Līgums

Lēmums 27.10.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

ĶNP 2015/36 05.10.2015. plkst. 11:00 Par tiesībām veikt upes krasta stiprināšanas un ceļa seguma remonta tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību

Nolikums

Līgums

Vienošanās

Līgums_autoruzraudzība

Lēmums 27.10.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 25.11.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 22.03.2017.

ĶNP 2015/35 14.09.2015. plkst.10:00 Planšetdatoru iegāde

Instrukcija

Jautājums un tabilde 11.09.2015.

Lēmums 21.09.2015.

Iepirkuma procedūra pārtraukta 03.09.2015.

ĶNP 2015/33 21.09.2015. plkst. 10:00 Ķekavas kultūras nama virtuves aprīkojuma un iebūvējamo mēbeļu piegāde un uzstādīšana

Nolikums

1.pielikums_1

1.pielikums_2

1.pielikums_3

2.pielikums

3.pielikums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 12.10.2015.

Lemums 29.09.2015.

ĶNP 2015/32 14.09.2015. plkst. 10:00 Planšetdatoru iegāde un piegāde   Iepirkuma procedūra pārtraukta 03.09.2015.
ĶNP 2015/31   Autoruzraudzības darbi būvprojektam “Ķekavas sākumskolas ēkas jaunas būvniecības 3. kārtas darbi” Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums Paziņojums par iepirkuma procedīras rezultātiem 07.09.2015.
ĶNP 2015/30 31.08.2015 plkst.10:00 Jumta seguma maiņa un remonts Meistaru 43, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

Nolikums

Tāme

Atbildes 26.08.2015

Līgums

Lēmums 07.09.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 06.10.2015.

ĶNP 2015/29

24.08.2015. plkst.10:00

Ceļa zīmju un ielu norāžu piegāde Ķekavas  novada pašvaldībai

Nolikums

Paraugs_1

Paraugs_2

Līgums

Lēmums 31.08.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 26.10.2015.

ĶNP 2015/28   Autoruzraudzības veikšana objektā “Gājēju ietves izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. III kārta”

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 20.07.2015.

Lēmums

ĶNP 2015/27   Autoruzraudzības veikšana objektā “Rīgas ielas (daļas) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceliņu, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju Rīgas ielā (no Rīgas ielas 20 līdz robežai ar Olaines novadu), Baložos”

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 20.07.2015.

Lēmums

ĶNP 2015/26   Ēdināšanas pakalpojumi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesnu un deju svētku dalībniekiem

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 20.07.2015.

Lēmums

ĶNP 2015/25   Ķekavas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma nodrošināšana Sarunu procedūras izvēles pamatojums Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 01.07.2015.
ĶNP 2015/24-9 08.07.2015. plkst. 10:00 Garderobes skapju un aktu zāles krēslu iegāde, piegāde un uzstādīšana Ķekavas vidusskolā

Nolikums

Pielikumi

Jautājums un atbilde 02.07.2015.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 17.07.2015.
ĶNP 2015/23 25.06.2015. plkst. 10:00 Pasažieru autopārvadājumi

Nolikums

Vienošanās

Vienosanās_1 , Vienošanās_2

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 10.09.2015.

Lēmums 30.06.2015.

ĶNP 2015/22   ZZ Dats vienotās pašvaldību sistēmas programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums

Līgums

Lēmums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

 ĶNP 2015/21  01.06.2015 plkst.10:00  Daugmales pamatskolas sporta zāles apgaismojuma rekonstrukcija

 Nolikums

Tāme

Specifikācija

Jautājums un atbilde 29.05.2015.

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 20.07.2015.

Lēmums 15.07.2015.

ĶNP 2015/ 20-8

 27.07.2015 plkst.10:00

 Ķekavas sākumskolas ēkas jaunas būvniecības 3. kārtas darbi

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 10.06.2015.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 29.06.2015.

Nolikums_ar_grozījumiem_26.06.2015.

Nolikuma pielikumi ar grozījumiem 26.06.2015.

Projekta dokumentācija ar grozījumiem uz 26.06.2015.

Tehniskā projekta papildinājums 26.06.2015.

Ģeotehniskās izpētes pārskats 26.06.2015.

 

 

Atbilde 04.06.2015

Jautājumi un atbildes_10.06.2015.

Jautājumi un atbildes 29.06.2015.

Jautājumi un atbildes 20.07.2015.

Jautājumi un atbildes 21.07.2015.

Vienošanās

 Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 11.08.2015
ĶNP 2015/19/1   Pārtikas produktu piegāde

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums

Līgums (1.,2.,3.,5.,7.daļa)

Informatīvs paziņojuma par noslēgto līgumu 21.07.2015.

Lēmums 15.06.2015.

ĶNP 2015/19 26.05.2015 plkst.10:00

Nolikums

Atbildes 21.05.2015

Līgums (1.,2.,3.,5.,7.daļa)

Līgums (6.daļa)

Līgums (4.daļa)

Informatīvs paziņojums par noslēgtajiem līgumiem 21.07.2015.

Lēmums 01.06.2015.

ĶNP 2015/18 26.05.2015 plkst.10:00 Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ķekavas Novads” izdošana

Nolikums

Līgums

Lēmums 26.05.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 02.06.2015

ĶNP 2015/17 18.05.2015 plkst.10:00 Misas upes posma tīrīšana no sakritušiem kokiem un atkritumiem 

Nolikums

Tāme

Plāns

Foto 1

Foto 2

Kopējā informācija 1

Kopējā informācija 2

Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 03.06.2015

Lēmums 21.05.2015

ĶNP 2015/16 18.05.2015. plkst. 10:00 Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” virtuves palīgtelpu kosmētiskais remonts un teritorijas apgaismojuma ierīkošana

Nolikums

Pielikums

Līgums - 1.daļa

Līgums - 2.daļa

Lēmums 01.06.2015.

Lēmums 04.06.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 11.06.2015.

ĶNP 2015/15 08.06.2015. plkst. 10:00

Rāmavas ielas rekonstrukcija (no Mazās Rāmavas ielas līdz Pļavniekkalna ielai), Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā II kārta

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 22.05.2015.

Nolikums ar grozījumiem uz 21.05.2015.

Tāme_precizēta_21.05.2015.

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4, Pielikums Nr.5, Pielikums Nr.6, Pielikums Nr.7

Atbildes un jautājumi 07.05.2015

Atbildes un jautājumi 12.05.2015

Atbildes un jautājumi 18.05.2015

Jautājumi un atbildes 26.05.2015.

Jautājumi un atbildes 28.05.2015.

Jautājumi un atbildes 29.05.2015.

Jautājums un atbilde 01.06.2015.

Jautājumi un atbildes 03.06.2015.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 28.08.2015.
ĶNP 2015/14 18.05.2015 plkst.10:00 Ķekavas vidusskolas garderobes un kāpņu remonts

Instrukcija

Pielikumi

Līgums

Pazinojums par līguma laušanu

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 20.07.2015.

Lēmums

ĶNP 2015/13 11.05.2015 plkst.10:00 Ķekavas kultūras nama viesību zāles vienkāršota atjaunošana (renovācija)

Nolikums

Tāme

Projekts

Atbildes 07.05.2015

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 20.07.2015.

Lēmums

ĶNP 2015/12 11.05.2015 plkst.10:00 Ķekavas mūzikas skolas fasādes vienkāršota renovācija (atjaunošana)

Nolikums

Tehniskā specifikācija un tāme

Atbilde 05.05.2015.

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 17.07.2015.

Lēmums 18.05.2015

ĶNP 2015/11-6 18.05.2015 plkst.10:00 Nolikums

 Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 26.05.2015

Lēmums 18.05.2015

ĶNP 2015/10   Konsultatīvie pakalpojumi par juridiskajiem jautājumiem Līgums

Lēmums 11.05.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 12.05.2015.

ĶNP 2015/9   Ķekavas novada sporta stadiona skiču projekta, tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

 Pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešā daļa

Līgums

Lēmums 22.04.2015 

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 26.05.2015

ĶNP 2015/8-5 27.04.2015. plkst. 10:00 Degvielas piegāde

Nolikums

Jautājums un atbilde_30.03.2015.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 15.05.2015.
ĶNP 2015/7-4 17.08.2015. plkst. 10:00

Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēle Ķekavas novadā

Paziņojums par grozījumiem 18.03.2015.

Paziņojums par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu 13.04.2015.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 16.04.2015. 

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 27.04.2015.

Iepirkumu komisijas lēmums par pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu 21.05.2015.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 22.05.2015.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 10.06.2015.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 10.07.2015.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 16.07.2015.

Paziņojums par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu 12.08.2015.

Paziņojums par piedāvājumu atvēršanas sanāksmi 31.08.2015.

Nolikums_ar_grozījumiem_10.07.2015.

Pielikumi_1_2_3_4_5_6_7_8_ar_grozījumiem_10.07.2015.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme 08.04.2015.

Jautājumi un atbildes 20.04.2015.

Jautājumi un atbildes 24.04.2015.

Jautājums un atbilde 21.05.2015.

Jautājumi un atbildes 14.07.2015.

Jautājumi un atbildes 12.08.2015.

Jautājums un atbilde 13.08.2015.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 05.01.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 11.02.2016.

 ĶNP 2015/6 16.03.2015. plkst.10:00 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības un to iestāžu autotransportam

Nolikums

Atbilde 05.03.2015

Atbilde 09.03.2015

Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 22.04.2015

Lēmums 13.04.2015

ĶNP 2015/5 16.03.2015. plkst.10:00 Projekta „Gājēju celiņa izveide Ķekavas parka teritorijā” realizācija
 

Nolikums

Pielikums_1

Pielikums_2

Pielikums_3

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 16.07.2015.

Lēmums

ĶNP 2015/4-3 20.04.2015. plkst. 10:00 Pasažieru autopārvadājumi Nolikums Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu 09.06.2015.
ĶNP 2015/3 16.02.2015 plkst.10:00 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības un to iestāžu autotransportam

Nolikums

 

Iepirkums pārtraukts

Lēmums 23.02.2015.

 ĶNP 2015/2-2 02.03.2015. plkst. 10:00

Gājēju ietves izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. III kārta

Paziņojums par grozījumiem 12.02.2015.

 

Nolikums ar grozījumiem 12.02.2015.

Tāmes ar grozījumiem 12.02.2015.

Projekts VST

Projekts ELT

Projekts LKT

REĢISTRĀCIJAS LAPA

Jautājumi un atbildes 05.02.2015.

Jautājumi un atbildes 05.02.2015._1

Jautājumi un atbildes 17.02.2015. Pielikums Pielikums

Jautājumi un atbildes 18.02.2015.

Jautājumi un atbildes 19.02.2015.

Jautājumi un atbildes 24.02.2015.

Jautājumi un atbildes 25.02.2015.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 11.04.2015.
ĶNP 2015/1-1 02.03.2015. plkst. 10:00

Rīgas ielas (daļas) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceliņu, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju Rīgas ielā (no Rīgas ielas 20 līdz robežai ar Olaines novadu), Baložos

Paziņojums par grozījumiem 12.02.2015.

 

Nolikums ar grozījumiem 12.02.2015.

Tāme_1 (precizēta)

Tāme_2

Tāme_3

Tāme_4

Rasējumi_1 (precizēti)

Rasējumi_2

REĢISTRĀCIJAS LAPA

Jautājumi un atbildes 02.02.2015.

Jautājumi un atbildes 05.02.2015.

Jautājumi un atbildes 16.02.2015.

Jautājumi un atbildes 18.02.2015.

Jautājumi un atbildes 19.02.2015.

Jautājumi un atbildes 20.02.2015.

Jautājumi un atbildes 24.02.2015.

 

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 13.04.2015.
 

 

 

Call
Send SMS
Call from mobile
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype

 

  Drukāt