Ķekavas novada pašvaldības publiskie iepirkumi 2014

Jautājumus sūtīt uz e-pastu: iepirkumi@kekava.lv

 
 
ID Nr.
Iesniegšanas
termiņš
Iepirkuma priekšmets Iepirkuma dokumentācija Lēmums
ĶND/2014/1

20.01.2014 plkst.10:00

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ķekavas kultūras namā Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas novads

Nolikums

Projekts

 

 

Projekta pielikumi

Tāmes

Atbildes 14.01.2014

Atbildes 16.01.2014

Pārtraukts
 ĶND/2014/2  10.02.2014  Darbinieku un izglītojamo fiziskā aizsardzība, kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsardze

 Noteikumi

Lēmums 17.02.2014

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2014/3 17.03.2014 plkst.10:00 Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ķekavas kultūras namā Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas novads

Nolikums

Projekts

Projekta precizējumi

Projekts-Nojumei

Tāmes

Precizētā tāme no 03.03.2014

Atbildes 03.03.2014

Pārtraukts
ĶND/2014/4 24.03.2014 plkst.10:00 Lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli KDS „Ziedonis”, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

 Nolikums

Tāmes

Shēma

Projekts

Paskaidrojuma raksts

REĢISTRĀCIJAS LAPA

Jautājumi un atbildes 19.03.2014.

 Pārtaukts
 ĶND/2014/5  28.04.2014 plkst.10:00

 Gājēju ietves izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. III kārta

Paziņojums par grozījumiem, 04.04.2014.

Nolikums ar grozījumiem uz 02.04.2014.

Tāmes

Projekts VST

Projekts ELT

Projekts LKT

REĢISTRĀCIJAS LAPA

Atbilde 14.03.2014

Jautājumi un atbildes 02.04.2014.

 Pārtraukts
 ĶND/2014/6  23.04.2014 plkst.10:00  Lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli KDS „Ziedonis”, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

 Nolikums

Tāme

Shēma

Projekts

Paskaidrojuma raksts

Reģistrācijas lapa

Jautājumi un atbildes

 Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 06.05.2014
 ĶND/2014/7  14.04.2014. plkst. 10:00 Ķekavas upes krasta nostiprināšana, bērnu drošības barjera un lietusūdens kanalizācijas novadīšana bērnudārzam „Ieviņa” piegulošajā posmā, Ķekavā, Ķekavas novadā

Nolikums

Tāme

Darba uzdevums

Projekts 1

Projekts 2

Projekts 3

Paskaidrojuma raksts

Līgums

Vienošanās pie līguma

 

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 10.06.2014.
ĶND/2014/8 31.03.2014. plkst. 10:00 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ķekavas pagasta administratīvajā teritorijā, Ķekavas novadā, laika periodā no 2014.gada 3.aprīļa līdz iepirkuma procedūras „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ķekavas novadā” rezultātu paziņošanai un iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim ieskaitot Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 08.04.2014.
ĶND/2014/9 21.05.2014. plkst. 10:00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma nodrošināšana

Nolikums

Jautājumi un atbildes 10.05.2014. 

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 06.06.2014.
ĶND/2014/10   Konsultatīvie pakalpojumi par juridiskajiem jautājumiem

Lēmums 17.04.2014.

Līgums

Vienošanās

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 25.04.2014.
ĶND/2014/11 28.04.2014. plkst. 10:00 Telpu uzkopšana Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš”

Nolikums

Lēmums 06.05.2014.

Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 13.05.2014
ĶND/2014/12 06.05.2014. plkst. 10:00 Tilta Nr.1 pār Ķekavas upi rekonstrukcija

Nolikums

Tāme (preciz.)

Tehniskais projekts 

RasejumsBK07 28.04.2014

Reģistrācijas lapa

Atbildes 25.04.2014

Atbilde 28.04.2014

Lēmums 12.05.2014.

Līgums

Vienošanās

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 16.06.2014.
ĶND/2014/13 06.05.2014. plkst. 10:00 Ievu ielas rekonstrukcija

Nolikums

Tāme

Tehniskais projekts

Reģistrācijas lapa

Lēmums 12.05.2014.

Līgums

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 16.06.2014.
ĶND/2014/14 06.05.2014. plkst. 10:00

Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ķekavas Novads” izdošana

Nolikums

Lēmums 12.05.2014.

Līgums

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 16.06.2014.
ĶND/2014/15 02.06.2014 plkst.10:00 Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas sākumskolas saimniecības ēkas rekonstrukcija par Jauniešu centru

Nolikums

Tāmes

Tehniskais projekts - TP:

TP1.daļa

TP2.daļa

TP3.daļa

TP4.daļa

Atbildes_28.05.2014

 Pārtraukts
ĶND/2014/16 19.05.2014 plkst.10:00 Meža meliorācijas sistēmas „Ezeri” un „Kraukļu purvs” rekonstrukcija Daugmales pagastā, Ķekavas novadā

Nolikums

Projekts

Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2014/17 19.05.2014 plkst.10:00 Rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaigznīte”, Jaunatnes ielā 2, Valdlaučos

Nolikums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 07.08.2014.
ĶND/2014/18 19.05.2014 plkst.10:00 Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Avotiņš” remontdarbi grupā „Pērlītes” un renovācijas darbi nojumēm

Nolikums

Tāmes

Atbildes 15.05.2014

Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 11.06.2014
ĶND/2014/19 26.05.2014 plkst.10:00 Ķekavas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošu suņu, kaķu un citu dzīvnieku izķeršana, noķerto klaiņojošu suņu, kaķu n citu dzīvnieku īslaicīga uzturēšana dzīvnieku patversmē

Nolikums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 07.08.2014.
ĶND/2014/20 16.06.2014 plkst.10:00 Ķekavas mūzikas skolas vienkāršota inženiertīklu renovācija

Nolikums

Tāme

Projekts

Plāni

Precizejums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 16.07.2014.
ĶND/2014/21 11.08.2014. plkst. 10:00 Divu jaunu rūpnieciski ražotu (M1 kategorija)
elektromobiļu iegāde
Nolikums Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 04.09.2014.
ĶND/2014/22  06.08.2014 plkst.10:00  

 Nolikums

Plāns 1.stāvs

Plāns 2.stāvs

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 20.08.2014.
ĶND/2014/23 21.07.2014 plkst.10:00 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autobusiem pēc nepieciešamības

Nolikums

Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 10.08.2015
 ĶND/2014/24 11.08.2014 plkst.10:00  Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Ķekavas novada izglītības iestādēs

Nolikums ar precizējumiem 28.07.2014.

Pielikumi

Jautājumi un atbildes 29.07.2014.

Jautājumi un atbildes 31.07.2014.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 04.09.2014.
 ĶND/2014/25  08.09.2014 plkst.10:00  Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ķekavas sākumskolas mācību korpusam 2A UN 5B, Nākotnes ielā 1C, Ķekavā

 Nolikums

Plāni

Tehniskā specifikācija

 

 Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu 18.09.2014
ĶND/2014/26 11.08.2014. plkst. 10:00 Ielu vingrošanas elementu piegāde un uzstādīšana

Nolikums

Pielikums_5_1

Pielikums_5_2

Tāme

Lemums 11.08.2014.

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 12.09.2014.
ĶND/2014/27 25.08.2014. plkst. 10:00 Mēbeļu iegāde pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” vajadzībām

Nolikums

Lemums 08.09.2014.

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 18.09.2014.
ĶND/2014/28 25.08.2014. plkst. 10:00 Ķekavas novada skolēnu pārvadāšana 2014./2015. mācību gadā

Nolikums

Lēmums 27.08.2014.

Lēmums 22.09.2014.

Lēmums 08.10.2014.

Līgums (1.daļa)

Līgums (2.daļa)

Līgums (3.daļa)

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu (1. un 3.daļa)

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu (2.daļa)

ĶND/2014/29 01.09.2014. plkst. 10:00 Ķekavas parka Tehniskā projekta izstrāde

Nolikums

Pielikums

Jautājumi un atbildes 28.08.2014.

Lēmums 15.09.2014.

Līgums

Vienosanās

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 23.09.2014.
ĶND/2014/30 15.09.2014. plkst. 10:00 Multifunkcionālu hokeja bortu iegāde

Nolikums

Lemums 22.09.2014.

Līgums 31.03.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 02.04.2015.
ĶND/2014/31 15.09.2014. plkst. 10:00 Mēbeļu iegāde Daugmales pamatskolas vajadzībām

Nolikums

Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2014/32   „Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ķekavas sākumskolas mācību korpusam 2A UN 5B, Nākotnes ielā 1C, Ķekavā” Lēmums 29.09.2014 Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 23.10.2014.
ĶND/2014/33 10.11.2014 plkst.10:00 Ziemassvētku paciņu iegāde Nolikums Iepirkums pārtraukts 19.11.2014.
ĶND/2014/34  24.11.2014 plkst.10:00  Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Ķekavas novada Pirmsskolas izglītības iestādēs „Zvaigznīte”un „Ieviņa”, nododot pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās telpas un inventāru bezatlīdzības lietošanā

Nolikums ar grozījumiem 19.11.2014.

Līgums (PII Ieviņa)

Līgums (PII Zvaigznite)

 Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 04.03.2015
ĶND/2014/35  01.12.2014 plkst.10:00  Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ķekavas sākumskolas ēkas pārbūvei par Mākslas skolu Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

 Nolikums

Projektēšanas uzdevums (precizētais)

Mets

Atbildes 27.11.2014.

Līgums

Vienošanās

Vienošanās

Vienošanās

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 04.03.2015
ĶND/2014/36-SA 22.12.2014 plkst.10:00 Ķekavas novada sporta stadiona būvniecības priekšlikumu izstrāde Nolikums meta konkursam (Sporta aģentūra)  Paziņojums par metu konkursa rezultātiem 15.01.2015
ĶND/2014/37 01.12.2014. plkst. 10:00 Ziemassvētku paciņu iegāde Nolikums  Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 12.01.2015.
 

 

67935888
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype

 

  Drukāt