Apskatāmi video no iedzīvotāju sapulcēm par budžetu

Pēc Ķekavas novada pašvaldības budžeta 2017. gadam apstiprināšanas pašvaldība februārī rīkoja tikšanās ar iedzīvotājiem, lai informētu par šī gada budžetu, būtiskākajiem veicamajiem darbiem visa novada teritorijā, par paveiktajiem darbiem 2016. gadā un šogad plānotajiem, kā arī lai pārrunātu iedzīvotājiem aktuālus jautājumus.

 

Tikšanās no 7. līdz 16. februārim notika Daugmalē, Baložos, Ķekavā, Katlakalnā, Mellupos un Valdlaučos.

 

Vislielākā iedzīvotāju atsaucība bija vērojama sapulcē Valdlaučos, kur ar iedzīvotājiem raisījās viskonstruktīvākais dialogs par dažādu problēmu risināšanu Valdlauču, Rāmavas, Ziedoņa un Krustkalnu teritorijās.

 

 

Iedzīvotāji sapulcēs galvenokārt jautāja par ielu un ceļu remontiem, ielu infrastruktūras attīstīšanu, ielu apgaismojumu, par vides sakopšanu un teritorijas labiekārtošanu. Savukārt tikšanās reizē Katlakalnā aktuālākais jautājums bija Pļavniekkalna sākumskolas rekonstrukcija un ar to saistītās lietas – mācību nodrošināšana bērniem skolas rekonstrukcijas laikā, skolēnu ēdināšana un transports.

 

Pašvaldības speciālisti ir apkopojuši iedzīvotāju norādītās problēmas, noteikuši nepieciešamo rīcību un atbildīgo darbinieku jautājuma risināšanai. Tās lietas, kuras bija iespējams atrisināt operatīvi, ir jau paveiktas, piemēram, ielas apgaismojuma problēmas Pļavniekkalna ielā, novērsti trūkumi daudzīvokļu mājas kāpņu telpā Valdlaučos. Tāpat ir sagatavotas vēstules Latvijas Valsts ceļiem par vairākiem jautājumiem – piemēram, par to, ka nepieciešams uzlabot apgaismojumu uz gājēju pārejas Bauskas ielā, izveidot gājēju celiņu gar autoceļu V2 (no uzņēmuma “Sanitex” līdz Katlakalna kapiem) un uzstādīt  ātruma ierobežojuma zīmi. No “Latvijas Valsts ceļiem” saņemts solījums uzlikt ātrumu ierobežojošo zīmi  -“70 km/h”.

 

Tāpat pašvaldība sazinājusies vēlreiz ar “Latvijas Valsts ceļiem” par Mellupu un Plakanciema iedzīvotāju jautājumiem. Proti, viņi sapulcē norādīja, ka būtu nepieciešama gājēju laipa pāri Misas upei blakus autoceļa tiltam, jo to šķērsot ar kājām ir nedroši intensīvās satiksmes dēļ, sakārtot autobusu pieturas un izveidot celiņu gājējiem gar autoceļu. 

 

Ņemot vērā to, ka  šis autoceļš, tilts un autobusu pieturas ir “Latvijas Valsts ceļu” īpašumā, pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli minētajai institūcijai ar lūgumu rast risinājumu augstāk minētajām problēmām.

 

Pēc Daugmales iedzīvotāju izteiktā ierosinājuma šogad, piemēram, tiks izvietoti rotaļu elementi - bērnu vingrošanas komplekss ar rāpšanās sieniņu un virvju sienu - Daugmalē, centra masīvā aiz dzīvojamās  mājas “Atvari”, kā arī ir jau pieņemts lēmums par ātruma ierobežojuma 30 km/h uz Ciemata ceļa uzstādīšanu.

 

Aktualizējot sapulcēs Tauvas joslas pieejamības problēmu gar Daugavu, domes priekšsēdētājs Andis Damlics rosināja atbildīgos speciālistus no būvvaldes, Vides un labiekārtošanas, Telpiskās plānošanas daļas šogad pavasarī apsekot tauvas joslu gar Daugavu  visā novada teritorijā. 

 

Sapulcēs piedalījās domes vadība – domes priekšsēdētājs Andis Damlics, priekšsēdētāja vietnieki – Juris Krūmiņš, Valts Variks un Igoris Malinauskas; domes deputāti un pašvaldības speciālisti.

 

Ķekavas novada pašvaldība pateicas visiem iedzīvotājiem par izrādīto aktivitāti un cer uz konstruktīvu sadarbību arī nākotnē.

 

Ar sapulču norisi,  uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm var iepazīties, noskatoties tikšanos video ierakstus.

 

Ķekavas novada pašvaldības iedzīvotāju informatīvā sapulce Daugmalē 07.02.2017.

 

Ķekavas novada pašvaldības iedzīvotāju informatīvā sapulce Baložos 08.02.2017.

 

Ķekavas novada pašvaldības iedzīvotāju informatīvā sapulce Ķekavā 09.02.2017.

 

Ķekavas novada pašvaldības iedzīvotāju informatīvā sapulce Katlakalnā 13.02.2017.

 

Ķekavas novada pašvaldības iedzīvotāju informatīvā sapulce Mellupos 15.02.2017.

 

Ķekavas novada pašvaldības iedzīvotāju informatīvā sapulce Valdlaučos 16.02.2017.

Sabiedrisko attiecību daļa

13.03.2017.

  Drukāt