Labdarības pasākumu Katlakalna baznīcas restaurācijai

Mēs Latvijas simtgadei! Katlakalna baznīca ir viens no Ķekavas novada lepnumiem un valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Šobrīd tā atdzimst savā vēsturiski skaistajā veidolā . Vērienīgie restaurācijas darbi, kas tika uzsākti pērn, nevedas tā, kā sākotnēji bija iecerēts- restaurācijas laikā speciālisti konstatēja jaunus bojājumus, kas ir jāatjauno, līdz ar to, paredzētais finansējums ir nepietiekošs. Lai Katlakalna baznīca varētu mirdzēt savā vēsturiskajā spožumā, aicinām Jūs finansiāli atbalstīt baznīcas rekonstrukciju.

 

Ziedojumu konts:

Katlakalna evaņģēliski luteriskā draudze


Reģ. Nr. 90000303403, "Ticības" Ķekavas novads, Rīgas rajons, LV-2111

LV78UNLA0050003234009

Norēķinu konts baznīcas remontam: LV56UNLA0002000701233

 

Labdarības pasākumus, par godu Katlakalna baznīcas restaurācijai 5. aprīlī plkst. 19.00 Katlakalna Tautas namā

 

 

"KATLAKALNA BAZNĪCA – KULTŪRVĒTURISKO VĒRTĪBU ATDZIMŠANA"

Programmā:

Nedaudz par vēsturi

-  Katlakalna baznīcas garīgais mantojums:  stāsta Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docents Andris Priede

-  Atmodas laiks un Katlakalna baznīca: atmiņās dalās luterāņu mācītājs Agris Sutra

 

Baznīcas restaurācija – paveiktais un darāmais

-  No kultūras pieminekļa izpētes un tehniskā projekta līdz baznīcas restaurācijas pabeigšanai: interesanti fakti un dokumentālas liecības  

 

Nākotnes vīzija

-  Ētisko principu iedzīvināšana un kristīgo vērtību nozīme cilvēka garīgajā izaugsmē: uzstājas mākslas zinātnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis

 

Aicinājums piedalīties

-  Ikviens var palīdzēt Katlakalna baznīcas restaurācijas pabeigšanā

-  Ikviens var piedalīties Ķekavas novada vienotas kultūrvides veidošanā

 

Ar muzikālo pavadījumu vakaru kuplina: Lielās Mūzikas balvas par mūža ieguldījumu ieguvējs pianists Ventis Zilberts, Ķekavas mūzikas skolas pasniedzēji un mūziķi Arņa Miltiņa vadībā

 

 

 

Katlakalna baznīca
29.03.2016.

 

  Drukāt