Jānis Vaivods kļūst par Ķekavas novada domes deputātu

Saskaņā ar likuma ,,Par pagaidu papildus prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam” 8.pantu, ja deputāts nav ieguvis un uzrādījis sadarbspējīgu Covid-19  sertifikātu, ir apturētas deputāta pilnvaras Aigaram Vītolam (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”). Uz Aigara Vītola atstādināšanas laiku, no 2021. gada 24. novembra, deputāta pienākumus pildīs Jānis Vaivods (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”).

 

Pamatojoties uz minēto likumu, uz deputāta pilnvaru apturēšanas laiku viņa vietā Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā stājas nākamais kandidāts, kurš ieguvis sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu.


Saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 2021.gada 19.novembra protokolu Nr.2, nākamais kandidāts no saraksta “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, kurš ir piekritis stāties Aigara Vītola vietā un Ķekavas novada pašvaldības vēlēšanu komisijai ir uzrādījis sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu, ir saraksta “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” kandidāts Jānis Vaivods.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Ķekavas novada domes deputāts Jānis Vaivods, uz laiku, kamēr ir apturētas Aigara Vītola deputāta pilnvaras, ir ievēlēts Ķekavas novada domes Finanšu un Īpašumu komitejās, kurās komitejas locekļa amatu līdz deputāta pilnvaru apturēšanai ieņēma Aigars Vītols.

 

Administratīvā pārvalde
24.11.2021.

  Drukāt