Pašvaldība arī 2021.gadā organizēs vasaras nometņu projektu konkursu

Ķekavas novada pašvaldība arī 2021.gadā plāno izsludināt vasaras nometņu projektu konkursu. Šogad organizāciju, iestāžu un NVO pieteikšanās konkursam būs iespējama no 15.marta līdz  1. aprīlim.

Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde aicina potenciālos nometņu projektu konkursa iesniedzējus sekot līdzi aktualitātēm saistībā ar ārkārtas situācijas virzību valstī. Gadījumā, ja nometņu norise nevarēs notikt, Ķekavas novada pašvaldība par to ziņos oficiālajos informācijas kanālos.


Bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa mērķi ir noteikt Ķekavas novadā deklarētajiem bērniem un jauniešiem piemērotākos un atbilstošākos vasaras nometņu projektu pieteikumus, veicināt un atbalstīt izglītības iestāžu, pašvaldības institūciju, sabiedrisko organizāciju un citu juridisku personu iniciatīvu bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu izstrādē un realizācijā vasaras periodā.


Pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu bērnu un jauniešu vasaras nometnēm  var Ķekavas novada pašvaldības institūcijas, izglītības iestādes, sabiedriskās organizācijas, juridiskās personas.

 

 

Projekta koordinators: Ilze Lisovska, e-pasts: ilze.lisovska@kekava.lv