Ķekavas novada pašvaldība 2020. gadā izmaksājusi pabalstus gandrīz 400 tūkstošu eiro apmērā

Pagājušajā gadā pašvaldība izmaksājusi gan jau ierastos pabalstus, gan, saistībā ar ārkārtējo situāciju, papildus iedzīvotāju atbalstam, izmaksāti arī krīzes pabalsti. Kopumā Ķekavas novada pašvaldība 2020. gadā pabalstos izmaksājusi gandrīz 400 tūkstošus eiro.

 

Sociālā drošība un atbalsts novada iedzīvotājiem ir viena no Ķekavas novada pašvaldības prioritātēm. Pērn liela daļa no pašvaldības pabalstiem izmaksāti jaunajām ģimenēm - piedzimšanas pabalstus saņēmušas 303 Ķekavas novada ģimenes, kuru jaundzimušā pirmreizējā deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novads un kura viens no vecākiem ir deklarējies Ķekavas novadā vismaz 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Kopumā piedzimšanas pabalstos izmaksāti 76 500 eiro.


Pabalsti izmaksāti arī iedzīvotājiem medikamentu iegādei, tāpat izmaksāts GMI pabalsts un sniegts atbalsts aizbildņiem, audžuģimenēm, bāreņiem un bērniem ar invaliditāti. Piešķirti pabalsti apkures un pārtikas produktu iegādei. Pabalstus saņēmušas politiski represētas personas un Černobiļas ātomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieki. Ķekavas novada iedzīvotāji saņēmuši arī jubilejas pabalstu, sasniedzot 80, 85, 90, 95 un vairāk gadu vecumu.


Lai atbalstītu novada iedzīvotājus, kuri ārkārtējās situācijas laikā ir nonākuši grūtībās un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, Ķekavas novada pašvaldība piešķīra pabalstu 80 eiro mēnesī krīzes skartajām ģimenēm, kā arī papildus 50 eiro par katru bērnu ģimenē. Krīzes pabalsts izmaksāts 81 novada iedzīvotājam, tostarp 45 bērniem.

 

 

Administratīvā pārvalde
12.01.2021.

 

  Drukāt