Uzsāk izstrādāt jaunveidojamā novada attīstības plānošanas dokumentus

Lai Ķekavas novada pašvaldība savās jaunajās administratīvajās robežās no 2021. gada 1.jūlija nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildes nepārtrauktību un pēctecību novada attīstībā, ir uzsākta Ķekavas novada Ilgtpējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizācija un jaunas Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrāde.

 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka no 2021. gada 1. jūlija Ķekavas novada administratīvajā teritorijā ietilps divas esošās teritoriālās vienības  - Ķekavas novads un Baldones novads. Tādējādi viens no uzdevumiem ir aktualizēt esošo novadu Ilgtpējīgas attīstības stratēģijas, integrējot tās vienā plānošanas dokumentā – Ķekavas novada Ilgtpējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam un izstrādāt jauno Ķekavas novada attīstības programmu 2021.-2027. gadam, jo šobrīd spēkā esošajām attīstības programmām beidzas arī to darbības termiņš.

 

Lai uzsāktu darbu pie jaunveidojamā novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādes, ir izveidota Ķekavas novada un Baldones novada pašvaldību apvienotā darba grupa jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei, kas apstiprināta ar Ķekavas novada domes lēmumu. Darba grupa ir uzsākusi darbu un pagājušā gada nogalē ir pieņemti Ķekavas novada domes un Baldones novada domes lēmumi par “Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizāciju” un “Ķekavas novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu”. Ar šiem lēmumiem vienlaikus ir apstiprināti izstrādājamo plānošanas dokumentu darba uzdevumi, tajā skaitā, izstrādes laika grafiks un sabiedrības līdzdalības plāns. Lai piesaistītu nozares profesionāļus, kā arī iegūtu ekspertu redzējumu “no malas”, saskaņā ar darba uzdevumiem tika izsludināts iepirkums pakalpojumu sniedzējiem. Par iepirkuma rezultātiem būs zināms janvāra beigās.

 

Kā pirmie nozīmīgākie veicamie darbi jauno attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesā ir esošās situācijas un līdzšinējo attīstības plānošanas dokumentu izvērtējums, iedzīvotāju un uzņēmēju viedokļu izzināšana organizējot aptaujas.

 

Lai savu viedokli par turpmākajiem novada attīstības virzieniem varētu paust ikviens novada iedzīvotājs un interesents, paredzēti dažādi sabiedrības līdzdalības iesaistes pasākumi (par to veidiem un norises formātiem informācija vēl tiks sniegta, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un ievērojot visus drošības pasākumus). Aicinām sekot līdzi informācijai Ķekavas novada pašvaldības un Baldones novada pašvaldības informatīvajos kanālos, lai uzzinātu par iespējām iesaistīties jaunveidojamā novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.  

 

Attīstības un būvniecības pārvalde
12.01.2021.

 

 

  Drukāt