Pašvaldība līdzfinansē ielu izbūvi, ja tai noteikts pašvaldības nozīmes ielas statuss

Pamatojoties uz kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā, Ķekavas novada dome piešķīrusi novada biedrībai “Lāču iela” līdzfinansējumu vairāk kā 16 000 eiro Lāču ielas posma seguma izbūvei Baložos. Šis ir pirmais šāda veida lēmums atbilstoši kārtībai, kāda ir noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos.


Lāču iela daļēji pieder privātpersonām un Ķekavas novada pašvaldībai, un šai ielai ar Ķekavas novada domes lēmumu ir noteikts pašvaldības nozīmes ielas statuss, līdz ar to ielas uzturēšanas izmaksas pilnībā sedz pašvaldība, savukārt ielas būvniecības izmaksas atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām pašvaldība var segt daļēji. 


Saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības 2019.gada 11.jūlija saistošajiem noteikumiem “Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā” dome var piešķirt līdzfinansējumu, kura apmērs ielas būvniecībai līdz 100 metriem nepārsniedz 50% no būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā  30 000 eiro.


Kā savā iesniegumā pašvaldībai norādījusi biedrība “Lāču iela”,  tad ielas posma seguma izbūves kopējās izmaksas tiek plānotas gandrīz 36 000 eiro. Atbilstoši Ķekavas novada domes lēmumam līdzfinansējums šī projekta realizācijai šogad tika piešķirts 10 000 eiro apmērā, un 2021. gadā paredzot atlikušo summu – vairāk kā 6000 eiro.


Ar saistošajiem noteikumiem “Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā” var iepazīties šeit: https://kekava.lv/pub/index.php?id=1963&gid=97&lid=14036

 

Administratīvā pārvalde
29.10.2020.

 

  Drukāt