Notiks Ķekavas novada Teritorijas plānojuma darbnīcas

Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus un nekustamo īpašumu īpašniekus uz darbnīcām, lai iepazītos ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju.

 

Darbnīcas notiks:

  • 27. oktobrī plkst. 18.00 Baložu kultūras namā
  • 28. oktobrī plkst. 18.00 Daugmales multifunkcionālajā centrā
  • 29. oktobrī plkst. 18.00 Doles Tautas namā

 

Ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā “Attīstība” – “Teritorijas plānojumi” – “Izstrāde” darbnīcu nedēļā no 26. oktobra.

 

Aicinām sekot līdzi informācijai par Ķekavas novada teritorijas plānojuma pilnveidošanu Ķekavas novada tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Pašvaldības informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar kontaktpersonām Pašvaldībā – Juri Križanovski, tālr. 27841097, Līgu Sēju, tālr. 29401169.

 

Pasākumu norises laiks vai formāts  var mainīties, ņemot vērā tobrīd valstī noteiktos ar Covid 19 saistītos noteiktos  drošības un pulcēšanās ierobežojumus. Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības informatīvajos kanālos.

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde
13.10.2020.

 

 

 

 

 

  Drukāt