Ķekavas novadā stiprinās drošības jomu, uzlabojot pašvaldības policijas darba vidi

Ķekavas novada pašvaldība savā darbībā lielu vērību pievērš sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības jautājumiem, pēdējos gados akcentu liekot uz jaunu IT tehnoloģiju un modernu video novērošanas sistēmas ieviešanu novadā. Paralēli tam pašvaldība šogad iecerējusi uzlabot pašvaldības policijas darba vidi, to pārceļot uz jaunām un normatīvo aktu prasībām piemērotām telpām. 

 

Šogad, turpinot īstenot videonovērošanas koncepciju novadā, Reģionālā pašvaldības policija (RPP) modernizēs videokameras Ķekavas pagastā, jo pērn vairāk kā 40 digitālās videonovērošanas kameras tika jau uzstādītas Baložu pilsētā un Daugmales pagastā. Jaunās digitālās videokameras policijas darbiniekiem ir liels atspaids drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, kā arī pārkāpumu fiksēšanā  un kvalitatīvu pierādījumu gūšanā, lai vainīgos likumpārkāpējus sauktu pie atbildības.  Papildus tam pašvaldība šogad uzstāda arī modernas videokameras novada izglītības iestādēs un to teritorijās.

 

Tāpat RPP sabiedriskās kārtības nodrošināšanas nolūkos savā darbībā  lielu uzmanību pievērš arī dažādiem profilaktiskajiem drošības pasākumiem, kā arī patrulēšanai novadā. Un šī pieeja ir rezultējusies ar pozitīviem rādītājiem, piemēram, palielinājies atklāto un konstatēto pārkāpumu skaits, pieaudzis prevencijas pasākumu skaits, kā arī pašvaldības policija intensīvāk iesaistījusies ceļu satiksmes kontrolē un  “dzērājšoferu” aizturēšanā, līdz ar to sniedzot lielu atbalstu Valsts policijas kolēģiem. Statistika liecina, ka pašvaldības policijai  ir arī pieaudzis darbs, kas saistīts ar dažāda veida informācijas sagatavošanu tiesībsargājošām iestādēm, Valsts policijai un citām iestādēm, tostarp, nozīmīgs informācijas apjoms ir tieši saistīts ar fiksētajiem pārkāpumiem novadā izvietotajās videonovērošanas kamerās. 

 

Kā uzsver Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš, pašvaldības policija savu iespēju robežās ir attīstījusies, tostarp, ari cilvēkresursu ziņā, un pieņēmusi daudzus jaunus izaicinājumus, gan valsts mērogā iesaistoties likumdošanas izstrādē, gan veiksmīgi sniedzot pakalpojumus citās pašvaldībās,  taču šobrīd ir svarīgi  risināt jautājumu par pašvaldības policijas darba vides uzlabošanu ilgtermiņā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Tāpēc Ķekavas novada pašvaldība, lai padarītu vēl efektīvāku un kvalitatīvāku pašvaldības policijas darbu un risinātu telpu jautājumu, Reģionālo pašvaldības policiju pārcels uz jaunām, plašākām un piemērotākām telpām Ķekavas centrā, nekustamajā īpašumā “Pie Mārtiņa”, kuru tā iegādājās 2016. gadā tieši šīm vajadzībām. 

 

Ēkā “Pie Mārtiņa” esošajā platībā jau  ir izbūvēti jauni inženierkomunikācijas tīkli, veikta logu nomaiņa, šobrīd tiek izbūvēta apkures sistēma un notiek iekšējie apdares darbi. Kopējās remontdarbu izmaksas trīs gadu laikā lēšamas apmēram 270 000 eiro. Ņemot vērā to, ka ilgstoši šī ēka netika ekspluatēta, tad lielākā daļa summas bija nepieciešams ieguldīt tieši ēkas saglabāšanas darbos.   

 

Administratīvā pārvalde

19.06.2020.

  Drukāt