Uzsākta iedzīvotāju viedokļu noskaidrošana par VARAM piedāvāto Ķekavas novada teritorijas robežas grozīšanu

 

2019. gada 17. oktobrī Ķekavas novada dome ar lēmumu Nr.23  (protokols Nr. 23) atbalstījusi ieceri “Par iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu par Ķekavas novada teritorijas daļas atdalīšanu un pievienošanu Olaines novadam, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotajam grafiskajam variantam”.
 

Ķekavas novada pašvaldība organizē Ķekavas novada iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanu par VARAM sagatavoto grafisko variantu robežu izmaiņām.


Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanas  termiņš noteikts 4 nedēļas no 2019. gada 12. novembra līdz 10. decembrim (ieskaitot).


Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanas prezentācijas pasākums notiks 2019. gada 19. novembrī no plkst. 19.00-20.00 Ķekavas kultūras nama lielajā zālē, adrese: Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.


Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanas anketas pieejamas pašvaldības centrālās administrācijas ēkā Ķekavā, kā arī elektroniski šeit.


Aizpildītas un parakstītas anketas var iesūtīt uz e-pastu novads@kekava.lv vai iesniegt personīgi Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros.


Papildus informāciju par iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanu  iespējams uzzināt pašvaldības centrālās administrācijas ēkas 50. darbavietā un 52.darbavietā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) un www.kekavasnovads.lv.


Kontakti uzziņām un ierosinājumu iesniegšanai –

  • adreses: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
  • e-pasts: novads@kekava.lv;
  • tālrunis: 67847161

 

Attīstības un būvniecības pārvalde
12.11.2019.

 

  Drukāt