Ķekavā noslēgusies auto stāvlaukuma un piebraucamo ceļu pārbūve

Kā informē Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvalde, Ķekavā, Gaismas ielā 19, ir noslēgušies auto stāvlaukuma un tam piebraucamo ceļu pārbūves darbi, un šobrīd notiek dokumentācijas sakārtošanas process, lai objektu nodotu ekspluatācijā.

Šī apjomīgā projekta laikā ir pārbūvētas ietves, brauktuves, pazemes komunikāciju tīkli un elektroapgādes kabeļi, kā arī izbūvēta lietus ūdens kanalizācija un ielu apgaismojums. Tāpat pārbūves laikā tika palielināts autostāvvietu skaits, kā arī izveidotas vairākas jaunas skaistas puķudobes.
 

Stāvlaukuma un ielu asfaltēšanas darbi pie daudzdzīvokļu mājām Gaismas ielā 19, k - 2, 4, 5, 6,  8, 9 - noritēja jūlija beigās, līdz ar to augusta sākumā būvdarbu veicējs - uzņēmums “A.C.B.” strādāja pie teritorijas labiekārtošanas  un apzaļumošanas darbiem, soliņu uzstādīšanas, gaismekļu un ceļazīmju uzstādīšanas, kā arī horizontālo marķējumu uzklāšanas. 
 

Ķekavas novada pašvaldība pateicas visiem Gaismas ielas 19 tuvāko māju iedzīvotājiem par sapratni un pacietību, saskaroties ar īslaicīgajām neērtībām, kas radušās būvniecības laikā. Pašvaldība cer, ka atjaunotais ceļa segums, sakārtotā infrastruktūra, tostarp papildus ierīkotās autostāvvietas ievērojami uzlabos Ķekavas iedzīvotāju ikdienu.
 

Pārbūves darbus finansēja Ķekavas novada pašvaldība no 2018. un 2019. gada budžeta, kā arī  kredīta līdzekļiem. Bet elektroapgādes kabeļu nomaiņai līdzekļus atvēlēja AS “Sadales tīkls”.

 

Administratīvā pārvalde

13.08.2019.

  Drukāt