NVO projektu konkursā atbalstu saņem trīs projekti

 Ķekavas novada pašvaldības rīkotajā fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursā tika iesniegti seši projektu pieteikumi. Tos izvērtējot pēc konkursa nolikuma kritērijiem, līdzfinansējums tika piešķirts trim projektiem, informē Attīstības un būvniecības pārvaldes galvenais projektu vadītājs Māris Ozoliņš.

 

Pašvaldības līdzfinansējumu saņems šādi projekti:
  • biedrības “Lāču iela” projekts “Lāču ielas, Baložos, Ķekavas novadā, daļas apgaismojuma izbūve”, kura īstenošanai piešķirti pašvaldības finansējums 2000 eiro apmērā;
  • DKS “Radiotehnika - 5” projekts “Aktīvās atpūtas un bērnu rotaļu laukuma izveide” Dzērumos, piešķirtais finansējums - 1936 eiro;
  • biedrība “Dabas zirgu biedrība” projekts “Augstāk par zemi”, kas paredz publiski pieejamas virvju takas izveidi Plakanciemā, piešķirtais finansējums - 1800 eiro apmērā.
 
 
Atbilstoši projekta konkursa nolikumam uz pašvaldības finansējumu varēja pretendēt projekti, kas veicina iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā un sekmē dzīves kvalitātes uzlabošanu, attīstot publiski pieejamu infrastruktūru (ielas, ietves, gājēju celiņi, apgaismojums, inženierkomunikācijas, sporta un rotaļu elementi, vides labiekārtošana u.c.), kā arī veicina sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.Projekti jārealizē līdz šī gada 30. novembrim.
 
 
Administratīvā pārvalde
08.07.2019.
  Drukāt