Ķekavas novada sporta skolu turpmāk vadīs Ints Vancāns

Ķekavas novada dome 16.maija sēdē deputāti par Ķekavas novada sporta skolas direktoru amatā iecelt Intu Vancānu, kurš līdz šim strādājis kā florbola treneris, sporta skolotājs Ķekavas vidusskolā, kā arī ir florbola kluba “Ķekavas Bulldogs” valdes loceklis un mārketinga projektu vadītājs.  

I.Vancāna kandidatūra šim amatam ir saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju. Sporta skolas direktora pienākumus viņš uzsāks pildīt ar šī gada 1. jūliju, kad būs noslēdzies esošais mācību gads. Ķekavas novada pašvaldība atklātu konkursu uz Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada sporta skola” direktora amatu izsludināja šogad janvārī. Izskatot 14 iesniegtos pieteikumus, komisija konkursa otrajai kārtai virzīja piecus pretendentus. No tiem augstāko vērtējumu ieguva florbola treneris, sporta skolotājs un florbola kluba “Ķekavas Bulldogs” valdes loceklis un projektu vadītājs Ints Vancāns.

I.Vancānam ir bakalaura akadēmiskais grāds sportā, kā arī profesionālā augstākā izglītība kvalifikācijā- izglītības un sporta darba speciālists un menedžeris, florbola vecākais treneris.

Jaunieceltais direktors kā prioritāros darbus redz Ķekavas novada sporta skolas akreditācijas atzinuma izvērtēšanu, lai, pamatojoties uz atzinumā sniegto informāciju, lemtu par turpmākajiem darbiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem skolas darbībā.

Tāpat I.Vancāns kā ceļa karti izmantos pašvaldības redzējumu  par Ķekavas novada sporta skolas attīstības vīziju un attīstības virzieniem 2019.-2022. gadam, kas ietver konkrētus uzdevumus un rīcības virzienus, lai sasniegtu skolai izvirzītos mērķus un prioritātes. 

I.Vancāns norāda, ka viens nozīmīgākajiem darbiem ir arī sava sporta laukuma vai sporta zāles izveide, jo šobrīd sporta skolai nav savas telpas treniņu norisei, tādēļ izmantotas tiek gan Ķekavas novada izglītības iestāžu sporta zāles un stadions, gan citu pašvaldību rīcībā esošie sporta kompleksi.

 

Administratīvā pārvalde
17.05.2019. 

  Drukāt