Bērna piedzimšanas pabalsts palielināts līdz 250 eiro

No 2019.gada 15. maijā stājas spēkā grozījumi Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Pašvaldības pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”, kas paredz palielināt vienreizējo bērnu piedzimšanas pabalstu līdz 250 eiro.


Ķekavas novada domes 28.marta sēdē, deputāti atbalstījuši priekšlikumu palielināt vienreizējo bērnu piedzimšanas pabalstu līdz 250 eiro, kas ir par 40 eiro vairāk kā līdz šim. Lai saņemtu bērnu piedzimšanas pabalstu, vismaz viena no vecākiem dzīvesvietai ir jābūt deklarētai Ķekavas novadā ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un bērna pirmreizējā un esošā dzīvesvietai jābūt deklarētai Ķekavas novadā”.


Pēc Ķekavas novada Sociālā dienesta datiem 2018. gadā saņemti 353 iesniegumi vienreizēja bērna piedzimšanas pabalstam. Lai saņemtu pabalstu vecākiem, ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas, jāgriežas Ķekavas novada Sociālajā dienestā, vai Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, uzrādot bērna dzimšanas apliecības oriģinālu un bērna vecāka personas apliecinošu dokumentu.


Plašāk ar saistošajiem noteikumiem “Pašvaldības pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus” iespējams iepazīties Ķekavas novada mājas lapā, sadaļā “Saistošie noteikumi”.


Administratīvā pārvalde
15.05.2019.

 

  Drukāt