Izsludināts iepirkums Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukuma būvdarbu veikšanai

Lai atlasītu pretendentus Baložu vidusskolas piebūves izbūves un sporta laukuma pārbūves darbu veikšanai, Ķekavas novada pašvaldība izsludinājusi iepirkuma konkursa 1. kārtu. Pieteikumus kandidāti var iesniegt līdz 2018. gada 21. decembrim plkst. 10.30, informē Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde.

 
Ķekavas novada pašvaldības projektam "Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana" (Nr.8.1.2.0/17/I/036) ir saskaņota iepirkuma dokumentācijas pirmspārbaude ar Iepirkumu uzraudzības biroju un izsludināta konkursa 1.kārta – pretendentu atlase būvdarbu veikšanai "Baložu vidusskolas piebūves izbūve un sporta laukuma pārbūve".


Informācija par konkursu ir nosūtīta Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Visa informācija par konkursu, kā arī konkursa dokumentācija, ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14796.
 

Projekta projektam "Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana" mērķis ir uzlabot mācību vidi abās novada vidusskolās un atrisināt problēmas saistībā ar izglītojamo mācību vietu trūkumu Baložu vidusskolā.
 

Projekts paredz Ķekavas vidusskolā ieviest mūsdienīgus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus, tajā skaitā ierīkojot mobilās darba vietas izglītojamajiem darbam ar datoru (piecas mobilās datorklases).
 

Savukārt Baložu vidusskolā tiks izbūvēta piebūve divos stāvos 280 izglītojamajiem. Skolas 1. stāvā plānots izbūvēt divas mācību klašu telpas (angļu un latviešu valodas apmācībām, dalītajām klasēm), divas grupu stundu telpas ar maināmām sienām, skolotāju telpu, aktu zāli ar paaugstinājumu, sanitāros mezglus un palīgtelpas (siltummezgls, noliktavas inventāra novietnei, garderobe, ģērbtuves, gaiteņi u.c.). Ēkas 2. stāvā izbūvēs astoņas mācību klašu telpas, divas skolotāju telpas, ventkameru, palīgtelpas (inventāra novietnei, gaiteņi u.c.), nodrošinot ergonomisku mācību vidi. Skolā tiks ieviesti arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, tajā skaitā ierīkojot mobilās darba vietas izglītojamajiem darbam ar datoru (piecas mobilās datorklases). Projektā paredzēta divu jaunu dabaszinātņu (fizika, ķīmija) kabinetu iekārtošana, esošā sporta laukuma pārbūve atbilstoši normatīvo aktu, izglītības programmas “Sports” un interešu izglītības programmu prasībām.

Plānotais projekta realizēšanas laiks - līdz 2020. gada decembra beigām.
 

Administratīvā pārvalde

22.11.2018.

 

  Drukāt