Audžuģimenēm palielinās ikmēneša atlīdzība

No 10. aprīļa stājās spēkā jauni saistošie noteikumi Nr.4/2018, kas paredz, ka turpmāk Ķekavas novada pašvaldībā esošajām audžuģimenēm palielināsies ikmēneša atlīdzība, kas paredzēta bērna uztura nodrošināšanai.
 

Turpmāk audžuģimenēm, kurās aug bērni līdz septiņu gadu vecumam uztura nodrošināšanai katru mēnesi tiks izmaksāti 265 eiro, savukārt par bērniem no 7 līdz 18 gadiem, ikmēneša atlīdzībai par uzturu tiks piešķirti 320 eiro. Iepriekš pašvaldība uztura nodrošināšanai piešķīra 250 eiro, kas nozīmē, ka turpmāk ģimenēm būs pieejami par attiecīgi 15 un 70 eiro vairāk. Papildus pašvaldības sniegtajam atbalstam, audžuģimenēm pienākas arī valsts atlīdzība par audžuģimenes darbu: par viena bērna aprūpi audžuģimene saņem atlīdzību 171 eiro, par diviem bērniem – 222 eiro, par trīs un vairāk bērniem – 274 eiro.
 

Pašlaik Ķekavas novadā reģistrēta tikai 1 audžuģimene, taču citu pašvaldību audžuģimenēs dzīvo 7 ar Ķekavas novada bāriņtiesas lēmumu nodoti bērni, kuru audžuģimenes turpmāk saņems palielināto ikmēneša uztura atlīdzību, jo “nauda seko bērnam”.
 

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība. Patlaban Latvijā ir apmēram 562 audžuģimenes. Process, kā var kļūt par audžuģimeni, aprakstīts Labklājības ministrijas sagatavotajā infografikā, papildu informāciju iespējams saņemt arī Ķekavas novada bāriņtiesā.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

12.04.2018.

  Drukāt