Oktobris izsludināts par Spodrības mēnesi

Oktobris izsludināts par Spodrības mēnesi, taču, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rekomendācijas, informējam, ka drīzumā spēkā stāsies grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos, kas līdz šim ļāvuši Spodrības mēnesī dedzināt bioloģiski noārdāmos atkritumus.


Stājoties spēkā grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos “Ķekavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”, kas izstrādāti pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rekomendācijām, Spodrības mēnesī bioloģiski noārdāmo atkritumu dedzināšana vairs netiks atļauta. Rūpējoties par dabu un apkārtējo vidi, aicinām izmantot alternatīvus risinājumus, lai pārstrādātu bioloģiskos atkritumus.
 

Pagaidām saistošie noteikumi Nr. 13/2011 „Ķekavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” nosaka, ka pašvaldības administratīvajā teritorijā aizliegts atkritumus dedzināt, tai skaitā tvertnēs un urnās, izņemot bioloģiski noārdāmos atkritumus – zāli, lapas, zarus un citas augu daļas sava īpašuma teritorijā, pašvaldības noteikto talku un spodrības mēnešu laikā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai un netraucē apkārtējiem iedzīvotājiem.
 

Kontrolēt šo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, atbilstoši savai kompetencei, ir tiesības Ķekavas novada pašvaldības policijas darbiniekiem un Ķekavas novada pašvaldības Vides un labiekārtošanas daļas darbiniekiem. Savukārt lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā, ja tāda tiek konstatēta, pieņem Ķekavas novada domes Administratīvā komisija. 

Alternatīvas bioloģiski noārdāmo atkritumu dedzināšanai
 

Aicinām iedzīvotājus, kas dzīvo privātmājās vai kas kopj mazdārziņus, ierīkot savā teritorijā atbilstošu kompostēšanas vietu, kur kompostēt sagrābtās lapas, nezāles, sasmalcinātus zarus un citus bioloģiskos atkritumus, lai atkāroti izmantotu tos kā vērtīgas izejvielas dārza darbos. Turpretī lielos zarus iespējams izmantot kā malku privātmāju apkurei vai Jāņu ugunskura iekuršanai.

 

Zaru smalcināšanai savām vajadzībām iespējams iegādāties mehāniskus smalcinātājus, lai pēc tam iegūto materiālu izmantotu kā mulču dārza dekoratīvajām dobēm. Kritušos ābolus un citus dārza ražas pārpalikumus var nogādāt lopkopjiem vai dzīvnieku audzētājiem dzīvnieku barošanai. Nebūtu ieteicams tos izbērt mežā apdzīvotu vietu tuvumā, jo tas var veicināt dzīvnieku pārvietošanos pārtikas meklējumos dzīvojamo māju apkārtnē. Iedzīvotāji, kuriem ir savs transports, zarus un citus bioloģiski noārdāmos atkritumus (līdz 1m³ no personas bez maksas) var nogādāt uz Jaunmārupes šķirošanas laukumu pie Jūrmalas apvedceļa.
  

Ķekavas novada teritorijā SIA “Ragn Sells” šķirošanas laukumā no iedzīvotājiem pieņems bez maksas tīras lapas bez piemaisījumiem un atkritumiem - konteiners būs pieejams arī ārpus laukuma darba laika – katru darba dienu no 8-18 līdz 10.novembrim.
 

Tāpat atgādinām, ka rudens lapu vai nopļautās zāles izvešanu pēc individuāla pieprasījuma no individuālām mājām par samaksu nodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekotāji – Baložu pilsētas teritorijā SIA “Ragn Sells”, Ķekavas pagasta teritorijā SIA “Pilsētvides serviss”, Daugmales pagasta teritorijā SIA “Marss”.
 

Par zaru dedzināšanu augļu dārzos
 

Ņemot vērā to, ka atkritumu dedzināšana ir aizliegta, augļu dārzos slimības skarto augļu koku zaru dedzināšanu veic neatkarīgi no gadalaika, ja Augu aizsardzības dienests to noteicis kā fitosanitāru pasākumu, piemēram, gadījumos, kad konstatē tādas slimības kā Phytophthora ramorum un Bakteriālo iedegu.
 

Atgādinām – ja tiek dedzināti atkritumi, tad atbildība paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta pirmajā daļā, kas nosaka, ka par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu vai atkritumu pārrobežu (starptautisko) pārvadājumu noteikumu pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskām personām no 70 līdz 1000 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no 280 līdz 2100 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.
 

Ja konstatēts pārkāpums, aicinām sazināties ar Reģionālās pašvaldības policiju pa diennakts dežūrdaļas tālruni 67937102 vai Vides un labiekārtošanas daļu pa tālruni 67936039.

 

 

Vides un labiekārtošanas daļa

03.10.2017.

 

  Drukāt