Pašvaldību vēlēšanās 5. jūnijā Ķekavas novadā nobalsojuši 7666 jeb 35,92% iedzīvotāju no 21343 balsstiesīgajiem. Par derīgām aploksnēm atzītas 7665 aploksnes, bet kā derīgas zīmes - 7626.


Ķekavas novads aug un attīstās. Aktīvu rosību var redzēt arī būvniecības jomā, jo šobrīd Ķekavas novada pašvaldība īsteno vairākus būvniecības projektus, kas saistīti gan ar ielu un izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību, gan ar iekšpagalmu sakārtošanu.


Ķekavas novada būvvalde izdarījusi atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, līdz ar to 26. maijā būvnieks uzsāk Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukuma būvniecību. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2022. gada februārim.


Ķekavas novada pašvaldība plāno ņemt valsts aizņēmumu 347 000 apmērā, lai arī 2021. gadā turpinātu pašvaldībai piederošo iekšpagalmu ielu sakārtošanu un asfaltēšanu visā novadā.


Jūnijā, jūlijā un augustā Ķekavas novada izglītības iestādes absolvēs 9. un 12. klašu skolēni, kuru kopējais skaits ir 239 skolēni, tāpat mācību gads kā absolventiem būs noslēdzies arī 89 profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem


Zāļu valsts aģentūra (ZVA) izstrādājusi informatīvu materiālu, kas satur pierādījumos balstītu un uzticamu informāciju par līdz šim lietošanai apstiprināto Covid-19 vakcīnu darbību un būtiskākajām blakusparādībām.


No 15.jūnija Covid-19 sertifikātu saņemt papīra formātā varēs arī pašvaldības klientu apkalpošanas centrā
No 1. jūnija ikvienam iedzīvotājam ir iespēja iegūt digitālu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas pret Covid-19 vai vīrusa pārslimošanas faktu.
Seminārā apmācīs, kā palīdzēt bez vecāku gādības palikušajiem bērniem iekļauties sabiedrībā
Šī gada 15.jūnijā Rīgas plānošanas reģions rīko apmācības “Kā palīdzēt bez vecāku gādības palikušajiem bērniem iekļauties sabiedrībā”. Semināru par saskarsmi ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem vadīs Ārija Martukāne, Profesionālo audžuģimeņu apvienība “Terēze”.
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas prezidentu kopīgais paziņojums, pieminot 80. gadadienu kopš padomju varas organizētajām masu deportācijām
Šodien aprit tieši 80 gadu kopš dienas, kad Igauniju, Latviju un Lietuvu okupējušais padomju karaspēks īstenoja masu deportācijas.
Darba laika izmaiņas jūnijā
Tuvojoties jūnija brīvdienām, Ķekavas novada pašvaldība informē par darba laika izmaiņām no 19. līdz 27.jūnijam.
Projektu atbalsta konkursā pašvaldības līdzfinansējumu gandrīz 12 tūkstošu eiro apmērā saņems 4 ieceres
Atbalstot iedzīvotāju intereses, aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā Ķekavas novadā, Ķekavas novada pašvaldība izsludināja fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursu, kurā pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizēšanai saņems 4 ieceres.
Uzvaras prospektā pabeigta asfaltbetona seguma izbūve
Uzvaras prospektā šobrīd ir pabeigta asfaltbetona seguma izbūve un līdz jūnija beigām plānots pabeigt visus labiekārtošanas darbus.
Tiks atjaunots segums autoceļam V7 Baloži-Plakanciems-Iecava
VSIA Latvijas Valsts ceļi ir izsludinājusi iepirkumu, kura ietvaros plānots veikt valsts vietējā autoceļa V7 Baloži-Plakanciems-Iecava posma km 1,000-19,463 seguma atjaunošanu.
Iznācis informatīvā izdevuma "Ķekavas Novads" jūnija numurs
Otrdien, 8.jūnijā iznācis informatīvā izdevuma "Ķekavas Novads" jaunākais numurs. Tajā aicinām lasīt par
11. un 12. jūnijā būs slēgti stāvlaukumi tirgu norises vietās Ķekavā
Saistībā ar 12. jūnija tirgiem Ķekavā būs slēgti stāvlaukumi pie Doles Tautas nama, Rīgas ielā 26, un daļa stāvlaukuma pie Ķekavas sākumskolas, Nākotnes ielā 1a.
Par Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanu
Dabas aizsardzības pārvalde pēdējo gadu laikā saņem regulārus dažādu Latvijas pašvaldību iedzīvotāju ziņojumus un sūdzības par dabiskos biotopus, kultūraugus un mājdzīvnieku veselību apdraudošo Spānijas kailgliemezi Arion vulgaris.
Ķekavas novadā rudenī pirmoreiz bērnudārza gaitas uzsāks gandrīz 600 bērnu
2021./2022.mācību gadā Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs mācības uzsāks kopumā 1576 bērni, no tiem 980 bērni, kuri bērnudārzu apmeklēja iepriekš un 596 jauni audzēkņi, kuri savas bērnudārza gaitas uzsāks rudenī.
Baložu vidusskolas jaunās piebūves būvniecības un sporta laukuma pārbūves laikā noteikti satiksmes ierobežojumi
Lai būvniecības laikā nodrošinātu būvmateriālu piegādi un būvtehnikas piekļuvi pie Baložu vidusskolas A.Stikuta ielā no 9.jūnija plānots ierobežot automašīnu apstāšanos un stāvēšanu, kā arī slēgt ielas posmu ar automašīnu stāvlaukumu.
Vakcinācijas tempa pieaugums un vasaras iestāšanās ļauj spert nākamo soli, mazinot Covid-19 ierobežošanas pasākumus
1.jūnijā, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, Ministru kabinets lēma rīkoties atbilstoši četru soļu plānam pakāpeniskai Covid-19 ierobežojošo pasākumu mazināšanai izglītībā, kultūrā, tirdzniecībā un atsevišķās citās jomās.
Uzmanību, sētā draudzīgs kaimiņš!
Pasākums zoom platformā, lai veidotu iedzīvotāju kopienu līderu "tīklu", iepazītos, sniegtu zināšanas ar ko sākt kopienas izveidi, veicinātu domu apmaiņu, iespēju sadarboties apdzīvoto vietu kopienu attīstībai Ķekavas, Baldones, Mārupes, Olaines un Babītes novados.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Ragāres”, kadastra numurs 8070 008 2263, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2021.gada 21.maija lēmumu Nr.26 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Ragāres”, kadastra numurs 8070 008 2263, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.13) uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Ragāres”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Jaunkrūmiņi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 21.maijā pieņēmusi lēmumu Nr. 25 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Jaunkrūmiņi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 13).
Paziņojums par detālplānojuma “Lapmeži” grozījumu izstrādes uzsākšanu daļā - nekustamajā īpašumā “Lapmežu ielā 16”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 21.maijā pieņēmusi lēmumu Nr. 24 “Par detālplānojuma “Lapmeži” grozījumu izstrādes uzsākšanu daļā - nekustamajā īpašumā “Lapmežu ielā 16”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.” (protokols Nr. 13).
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Koraļļi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 21.maijā pieņēmusi lēmumu Nr. 23 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Koraļļi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 13).
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Svēteļi-2 un Vilgertiņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 21.maijā pieņēmusi lēmumu Nr. 22 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Svēteļi-2” un “Vilgertiņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 13).
Bērnu drošība vasarā: 5 jautājumi, kas jāpārrunā ar bērniem
Lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un tiktu aizvadīta bez liekām rūpēm un raizēm, un sagaidot 1. jūniju, kad visā pasaulē tiks atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina vecākus pārrunāt ar bērniem piecus jautājumus par drošību.
Slēpņu spēle “Spēka zīmes 2021”
Arī šogad Ķekavas novada iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja piedalīties slēpņu spēlē “Spēka zīmes 2021”, kas tiks atklāta 12. jūnijā. To rīko Ķekavas novada pašvaldība, sadarbojoties tūrisma, sporta un jaunatnes darbiniekiem. Spēle norisināsies no 12. jūnija līdz 22. augustam.
Par rēķinu apmaksas iespējām klātienē
Ķekavas novada pašvaldība informē, ka iedzīvotāji nekustamā īpašuma nodokli vai citus ar pašvaldību saistītus maksājumus var apmaksāt ne tikai elektroniski, bet arī klātienē - pašvaldības klientu apkalpošanas centros, iepriekš piesakoties, vai jebkurā “Maxima” veikalā vai “Latvijas Pasta” nodaļā.
Ķekavas novada pašvaldība īsteno Eiropas Klimata iniciatīvas projektu
Ķekavas novada pašvaldība šogad, īstenojot Eiropas Klimata Iniciatīvas (EUKI) programmas projektu “Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai energoefektivitātes jomā”, veikusi vairākas projekta aktivitātes izglītības jomā. Norisinājušās ‘’Enerģijas dienas’’ novada skolēniem, noslēdzies skolēnu konkurss ‘’Enerģijas taupīšanas detektīvi’’, un ir uzsākts energoauditu process Ķekavas novada izglītības iestādēs, kā arī LED lampu nomaiņa Ķekavas vidusskolā.
Informācija 2021./2022. mācību gada pirmklasnieku vecākiem
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde informē- Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādēs uzņemto bērnu vecākiem uz vecāku norādīto e-pastu ir nosūtīts skolas sagatavots e-pasts ar iesnieguma veidlapu.
Vakcinētiem cilvēkiem jūnijā būs plašākas iespējas pulcēties
Ministru kabinets šodien, 27. maijā, atbalstīja vairākas izmaiņas, kas tostarp no 15. jūnija ļaus pulcēties vakcinētiem vai Covid-19 pārslimojušiem cilvēkiem privātos pasākumos līdz 20 cilvēkiem. Vienlaikus cilvēkiem, kas nav vakcinējušies, drošības pasākumi tiks pakāpeniski mazināti atbilstoši iepriekš lemtajam un krītoties saslimstības līmenim.
Sākts projekts iedzīvotāju iesaistei Rail Baltica mobilitātes veidošanā reģionos un Rīgā
Sākts iedvesmojošs projekts, lai izveidotu Rail Baltica pieturas punktu aprakstus Latvijā. Aicinām iedzīvotājus iesūtīt stāstus, kas raksturo vietas, kur nākotnē pieturēs Rail Baltica vilcieni. Projekta ietvarā atklājam no senatnes līdz mūsdienām izlolotus stāstus un aicinām iesaistīties līdzcilvēkus, lai stāstu krājumu papildinātu. Projekts plānots līdz pat gada beigām, pieejams: www.edzl.lv
Rehabilitācijas sniegšana bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem
Rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem ESF projekta ietvaros Ķekavas novadā turpinās ievērojot visas epidemioloģiskās prasības. Rehabilitācijas pakalpojumus sniedz tādi speciālisti, kā fizioterapeiti, psihologi, logopēdi, ergoterapeits, mākslas terapeits.
Ķekavas parka estrādi rotās mākslinieces Elitas Patmalnieces mākslas darbi
Lai šajā vasarā novada iedzīvotājus iepriecinātu ar jaunu, krāsainu Ķekavas parka estrādes vizuālo izskatu, šobrīd notiek estrādes sakārtošanas darbi un jau jūnijā Ķekavā viesosies Latvijā pazīstamā māksliniece Elita Patmalniece.
Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādēs mācības 1. klasē uzsāks 367 bērni
Ir noslēgusies bērnu reģistrācija Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs un mācībām 1.klasē 2021./2022. mācību gadā ir reģistrēti 367 bērni. Septembrī mācību gaitas skolā uzsāks par 55 pirmklasniekiem vairāk kā iepriekšējā mācību gadā.
Sākusies pieteikšanās skolēnu vasaras darbam
Ķekavas novada pašvaldības aicinājumam pieteikt vakances skolēnu darbam vasarā atsaukušies 14 uzņēmumi, piedāvājot skolēniem brīvlaikā iegūt pirmo darba pieredzi un jaunas zināšanas.
Ķekavas Mākslas skola uzņem audzēkņus 2021./2022. mācību gadam
No 19.maija – 10. augustam notiek pretendentu pieteikšanās, sūtot iesniegumu uz e-pasta adresi kekavas.makslasskola@kekava.lv
Pašvaldība ir atvērta sadarbībai ar visām tiesībsargājošajām, uzraugošajām un kontrolējošām institūcijām
Lai kliedētu publiskajā telpā iespējamās spekulācijas un ažiotāžu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvju vizīti šodien, 13. maijā Ķekavas novada pašvaldībā, informējam, ka pašvaldība vienmēr ir bijusi un būs atvērta sadarbībai ar visām tiesībsargājošajām, uzraugošajām un kontrolējošām institūcijām, tostarp, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, sniedzot tām visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.
Mežos sācies ugunsnedrošais periods
Valsts meža dienests ar 26. aprīli ir noteicis meža ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā. Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem, kā arī tiem, kas mežā dodas atpūsties, līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos, ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.
Veloceliņa būvniecības ietvaros notiks ceļmalas sakopšanas darbi gar autoceļu A7
Ķekavas novada pašvaldības uzdevumā Ķekavā ir uzsākti būvdarbi veloceliņa pirmā posma izbūvei gar autoceļu A7- no Rīgas ielas 1a Vimbukrogā līdz mājām “Annužas” Alejās. Lai varētu veikt veloceliņa izbūvi, notiks ceļmalas sakopšanas darbi, tajā skaitā koku izzāģēšana, savukārt pēc būvdarbu veikšanas paredzēts veidot jaunus apstādījumus.
Tuvojoties vasaras brīvlaikam policija aicina vecākus ar bērniem pārrunāt drošības jautājumus
Pienākot gada siltajam laikam un tuvojoties vasaras brīvlaikam, Reģionālā pašvaldības policija iesaka vecākiem ar saviem bērniem atkārtoti izrunāt svarīgus jautājumus par drošību mājās, sabiedriskās vietās un internetā.
“EXIT RĪGA tūristu dienas” pirmais posms – Ķekavas un Baldones novados!
Ķekavas un Baldones novadi ir daļa no EXIT RĪGA tūrisma reģiona un līdz ar pirmajiem pavasara mirkļiem ir klāt arī jaunā aktivitāšu sezona!
Pašvaldība finansiālu atbalstu piešķīrusi 22 vasaras nometņu projektiem
Veicinot un atbalstot izglītības iestāžu, pašvaldības institūciju un sabiedrisko organizāciju iniciatīvu vasaras nometņu projektu izstrādē un realizācijā, Ķekavas novada pašvaldība 12 985 eiro apmērā līdzfinansēs 22 dažādas dienas un diennakts nometnes.
Rail Baltica projekta aktualitātes
Lai iedzīvotāji varētu ērti sekot līdzi Rail Baltica projekta aktualitātēm, visa informācija par posmu, kas šķērso Ķekavas novadu "Vangaži – Salaspils – Misa" pieejama Rail Baltica projekta mājaslapā.
CVK nosaka pašvaldību vēlēšanās domēs ievēlējamo deputātu skaitu
Centrālā vēlēšanu komisija 2021. gada 26. janvārī, noteica 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās domēs ievēlējamo deputātu skaitu. Sešās valstspilsētās un 35 novados kopumā būs jāievēl 683 deputāti. Divās valstspilsētās būs jāievēl 13 deputāti, 22 pašvaldību domēs – 15 deputāti, 16 novadu domēs – 19 deputāti, bet vienā novadā – 23 deputāti.
Baložos pabeigti Jaunatnes ielas izbūves darbi
Baložu pilsētā turpinās darbs pie projekta īstenošanas, kas paredz divu ielu pārbūvi – Jaunatnes ielu un Uzvaras prospektu. Šobrīd ir noslēgušies izbūves darbi Jaunatnes ielā. Projekta ietvaros Jaunatnes ielā ir izbūvēta iela ar asfalta segumu, gājēju ietve, ielas apgaismojums, ūdensvads un lietus ūdens novadīšanas sistēma.
  Drukāt