Ķekavas novada pašvaldības publiskie iepirkumi 2011, 2012

Jautājumus sūtīt uz e-pastu: iepirkumi@kekava.lv

 

 
ID Nr.
 
Iesniegšanas
termiņš
 Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma dokumentācija
 Lēmums
ĶND/2012/48 07.01.2013 pl.10:00  Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Katlakalna bibliotēkā pēc rekonstrukcijas Katlakalna tautas namā Ķekavas novadā

 Nolikums

Tāme

Tehniskā specifikācija

Vizualizācijas

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2012/47 07.01.2013 pl.10:00  Katlakalna bibliotēkas rekonstrukcija Katlakalna tautas namā, Ķekavas novadā, Ķekavas novadā

Nolikums

Tāme

Tehniskā specifikācija

Tehn.spec.Nr.2

Atbildes uz jaut.12.12.12.

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2012/46

03.12.2012. plkst. 10:00

Jauna vai mazlietota vieglā automobiļa iegāde

Nolikums

Lēmums

IUB Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 07.01.2013. 
ĶND/2012/45 03.12.2012 pl.10:00

 Informatīvo āra stendu un papildus ceļa zīmju uzstādīšana un ūdenstūrisma kartes izdošana Ķekavas novadā

 Nolikums

Tehniskā specifikācija

Bruģa kvalitātes novērtējums

Stendu atrašanās kartē

Stendu uzstādīšanas vietas: (pieprasīt e-pastā)

Ceļa zīmju uzstādīšanas vietas:(pieprasīt e-pastā)

 Pārtraukts
ĶND/2012/44 20.11.2012 pl.10:00 Autobusa iegāde
Nolikums   Paziņojums par plānoto līgumu (PĀRTRAUKTS)
ĶND/2012/43 05.11.2012 pl.10:00 Ziemassvētku paciņu iegāde

Nolikums

Atbildes 22.10.2012

LĒMUMS

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 20.11.2012.
ĶND/2012/42 05.11.2012 pl.10:00 Autobusa ar šoferi noma

Nolikums

Atbildes 22.10.2012

LĒMUMS

 IUB Paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2012/41/s  
Sarunu procedūra „Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. I un II kārta”
  IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 26.11.2012.
ĶND/2012/41 05.11.2012 pl.10:00 Nākotnes ielas 36/14 rekonstrukcija Ķekava, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Nolikums

Tāme

Pielikums - 1.daļa

Pielikums - 2.daļa

Pielikums - 3.daļa

Pielikums - 4.daļa

Atbildes 22.10.2012

Atbilde 29.10.2012

Atbilde 30.10.2012

LĒMUMS

 IUB paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2012/40   Sarunu procedūra par automašīnu operatīvā līzinga (nomas) līgumu pagarināšanu Sarunu procedūras izvēles pamatojums Lēmums

ĶND/2012/38

  Sarunu procedūra "Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 3.stāva vienkāršotās renovācijas darbi"   IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 04.12.2012.
ĶND/2012/39   Sarunu procedūra "Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, lifta šahtas un lifta izbūve"   IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 04.12.2012.
ĶND/2012/37   Sarunu procedūra "Autoruzraudzības darbi būvprojektam „Ķekavas sākumskolas mācību korpusa 3B būvniecība”" Sarunu procedūras izvēles pamatojums IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 17.07.2013.
ĶND/2012/36 15.10.2012. plkst. 10:00 Daugmales pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības pabeigšana

Nolikums

Tāmes

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Jautājumi un atbildes 26.09.2012., 03.10.2012.

Jautājumi un atbildes 09.10.2012.

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 30.11.2012.
ĶND/2012/35 01.10.2012. plkst.10:00 Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. I un II kārta

Nolikums

Tāme

Pielikums - 1.daļa

Pielikums - 2.daļa

Pielikums - 3.daļa

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 02.10.2012.
ĶND/2012/34 10.09.2012. plkst. 10:00 Sporta laukuma rekonstrukcija

Nolikums

Paskaidrojuma raksts

Tāme

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Jautājumi un atbildes 03.09.2012.

Jautājums un atbilde 04.09.2012.

Lēmums

IUB Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 08.01.2013. 
ĶND/2012/33 27.08.2012. plkst. 10:00 Ķekavas novada skolēnu pārvadāšana 2012./2013. mācību gadā Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 20.09.2012.
ĶND/2012/32 28.08.2012. plkst. 10:30 Sporta laukuma rekonstrukcija

Nolikums

Paskaidrojuma raksts

Tāme

Pielikums

Pielikums

Iepirkums pārtraukts
ĶND/2012/31   Papildus darbi būvobjektam "Daugmales Multifunkcionālais centrs"   IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 31.07.2012.
ĶND/2012/30 28.08.2012.  plkst.10:00 Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 3.stāva renovācija, lifta šahtas un lifta izbūve

Nolikums

Pielikumi

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 25.09.2012. 
ĶND/2012/29 13.08.2012.  plkst.10:00 Sporta laukuma rekonstrukcija

Nolikums

Paskaidrojuma raksts

Tāme

Pielikumi

Iepirkums pārtraukts
ĶND/2012/28 13.08.2012.  plkst.10:00 Ķekavas Mūzikas skolas fasādes vienkāršotā renovācija

Nolikums

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi

Tāme

jautajums-atbilde Muzikas skolas fasades renovacija 01.08.2012

jautajums-atbilde Muzikas skolas fasades renovacija 06.08.2012

jautajums-atbilde Muzikas skolas fasades renovacija 10.08.2012

 Iepirkums pārtraukts
ĶND/2012/27 30.07.2012. plkst. 10:00 Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 3.stāva renovācija, lifta šahtas un lifta izbūve

Nolikums

Pielikums (ZIP arhīvs)

jautajumi-atbildes 3 stava renovacija 23.07.2012

jautajumi-atbildes 3 stava renovacija 26.07.2012

Iepirkums pārtraukts
ĶND/2012/26 30.07.2012. plkst. 10:30 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autotransportam pēc nepieciešamības Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 25.09.2012. 
ĶND/2012/25 20.08.2012.   plkst. 10:00 Daugmales pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības pabeigšana

Nolikums

Tāmes

Tehniskais projekts 1

Tehniskais projekts 2

jautajums-atbilde Daugmales PII pabeigsana 18.07.2012

jautajums-atbilde Daugmales PII pabeigsana 26.07.2012

Iepirkums pārtraukts
 ĶND/2012/24 09.07.2012
plkst. 10:30
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 3.stāva renovācija un lifta izbūve

Nolikums

Pielikums (ZIP arhīvs)

Iepirkums pārtraukts
ĶND/2012/23   Konsultatīvie pakalpojumi par juridiskajiem jautājumiem   IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 25.06.2012.
ĶND/2012/22 09.07.2012
plkst. 10:30
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 3.stāva renovācija un lifta izbūve Nolikums       Pielikums (ZIP arhīvs) Iepirkums pārtraukts
ĶND/2012/21 09.07.2012
plkst. 11:30
Iekšējā audita pakalpojumi Ķekavas novada pašvaldības aģentūrās  Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 27.08.2012.
ĶND/2012/20 18.06.2012.  plkst. 10:00

Lietusūdens kanalizācijas un meliorācijas sistēmas būvniecība Roņu ielā, Katlakalnā

Nolikums     Pielikums (ZIP arhīvs) IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 17.07.2012.
ĶND/2012/19 09.07.2012
plkst. 10:00
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju „Lillijas” un „Misas kantora ēka” Mellupos rekonstrukcija

Nolikums
Tehniskais projekts:
1 daļa
2 daļa
3 daļa
4 daļa
5 daļa
6 daļa
Tāmes
Teh.aps. atzinums_meznieciba
Teh.aps.atziinums_dz.maja
 

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 17.07.2012. 
ĶND/2012/18 09.07.2012
plkst. 11:00

Ķekavas sākumskolas mācību korpusa 3B būvniecība

IUB paziņojums par grozījumiem 19.06.2012.

IUB paziņojums par grozījumiem 22.06.2012.

Nolikums ar precizējumiem no 22.06.2012.

Tāmes
Reģistrācijas lapa

Sapulces protokols 18.06.2012.    

Jautājumi un atbildes 21.06.2012.   

Jautājumi un atbildes 03.07.2012.

 

 IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 15.08.2012.
ĶND/2012/17

04.06.2012. plkst. 10:00

Būvdarbu veikšana PII „Zvaigznīte”, Ķekavas novadā Nolikums      1.pielikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 02.07.2012.
ĶND/2012/16

04.06.2012. plkst. 10:00

Būvdarbu veikšana Ķekavas vidusskolā, Ķekavas novadā Nolikums     1.pielikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 02.07.2012.
ĶND/2012/15

04.06.2012. plkst. 10:00

Būvdarbu veikšana PII „Ieviņa”, Ķekavas novadā Nolikums     1.pielikums     Jautājumi un atbildes 24.05.2012. IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 11.07.2012.
ĶND/2012/14

04.06.2012. plkst. 10:00

Rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Pirmsskolas izglītības iestādē "Avotiņš", Jaunatnes ielā 3, Baložos

Nolikums 
Jautājumi un atbildes 29.05.2012.

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 20.06.2012.
ĶND/2012/13 28.05.2012. plkst. 10:00 Lietusūdens kanalizācijas un meliorācijas sistēmas būvniecība Roņu ielā, Katlakalnā

Nolikums   Pielikums (ZIP arhīvs)

Iepirkums pārtraukts
ĶND/2012/12 09.05.2012. plkst. 10:00 Ķekavas novada pašvaldības iestāžu īpašuma un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 17.05.2012.
ĶND/2012/11 07.05.2012. plkst. 10:00 Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ķekavas Novads"izdošana Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 28.06.2012.
ĶND/2012/8 17.04.2012. plkst. 9:00 Telpu uzkopšana Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš”

Nolikums

Jautājumi un atbildes 10.04.2012.

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 02.05.2012.
ĶND/2012/7-3 07.05.2012. plkst. 10:00 Biroja preču iegāde Ķekavas novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

 Nolikums

Jautājumi un atbildes 10.04.2012.

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 14.05.2012.
ĶND/2012/5 27.03.2012. plkst. 10:00 Saules kolektora sistēmas uzstādīšana „Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras” ēkai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Nolikums   Pielikums     Pielikums   Tehniskais projekts IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 12.04.2012. 
ĶND/2012/4 02.04.2012. plkst. 9:00 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autotransportam pēc nepieciešamības Nolikums    Pielikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 20.06.2012.
ĶND/2012/3 06.02.2012. plkst. 9:00 Telpu uzkopšana Ķekavas novada pašvaldības Baložu vidusskolā Nolikums Iepirkums pārtraukts
ĶND/2012/2-2 20.02.2012. plkst. 9:00
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš” ar telpu nomas tiesību piešķiršanu
Nolikums     Jautājumi un atbildes IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 12.03.2012.
ĶND/2012/1-1

13.02.2012. plkst. 9:00

Ķekavas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma nodrošināšana Nolikums IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 06.03.2012
         
ĶND/2011/43 23.12.2011. plkst. 9:00 Sporta inventāra un aprīkojuma izgatavošana un piegāde Baložu pilsētas vidusskolas sporta zālē Nolikums   Pielikums   Pielikums   Pielikums   Pielikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 30.01.2012. 
ĶND/2011/42 12.12.2011. plkst. 9:00 Darbinieku un izglītojamo fiziskā aizsardzība, kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsardze Baložu vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš” Nolikums     1.pielikums 2.pielikums 3.pielikums Iepirkums pārtraukts
ĶND/2011/41 05.12.2011. plkst. 10:00

Zvērināta revidenta pakalpojumu sniegšana Ķekavas novada pašvaldībai

 Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 12.12.2011.
ĶND/2011/40 21.11.2011. plkst. 10:00

Krēslu izgatavošana un piegāde Daugmales multifunkcionālajā centrā

Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 01.12.2011.
ĶND/2011/39 14.11.2011. plkst. 10:00 Ziemassvētku paciņu iegāde Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 23.11.2011.
ĶND/2011/38 07.11.2011. plkst. 10:00 Telpu uzkopšana Ķekavas novada pašvaldības Baložu vidusskolā Nolikums    Pielikums    Jautājumi un atbildes 27.10.2011. IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 25.11.2011.
ĶND/2011/37 24.10.2011. plkst. 10:00 Sporta inventāra un aprīkojuma izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Baložu pilsētas vidusskolas sporta zālē Nolikums   Pielikums   Pielikums   Pielikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 01.12.2011.
ĶND/2011/36 24.10.2011. plkst. 10:00 Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Ķekavas PII "Ieviņa", Ķekavas novadā Nolikums    Jautājumi un atbildes 20.10.2011.

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu par iepirkuma pirmo daļu 14.11.2011.

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu par iepirkuma pirmo daļu 03.04.2012.

ĶND/2011/35 17.10.2011. plkst. 10:00 Teleskopiskās tribīnes izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Baložu pilsētas vidusskolas sporta zālē Nolikums   Pielikums   Pielikums   Pielikums   Pielikums   Pielikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 14.11.2011.
ĶND/2011/34-5 05.12.2011. plkst. 10:00

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Baložu pilsētas administratīvajā teritorijā, Ķekavas novadā

IUB paziņojums par grozījumiem 18.10.2011.

IUB paziņojums par grozījumiem 07.11.2011.

Nolikums ar precizējumiem no 04.11.2011.    Jautājumi un atbildes 19.10.2011. IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 27.01.2012.
ĶND/2011/33 19.09.2011. plkst. 10:00 Doles Tautas nama stāvlaukuma rekonstrukcija pie Nākotnes ielas Ķekavā Nolikums       Pielikums    Pielikums   Pielikums   Pielikums   Pielikums   Pielikums   Jautājumi un atbildes IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 24.01.2012.
ĶND/2011/32 19.09.2011. plkst. 10:00 Autobusa ar šoferi noma Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 25.10.2011.
ĶND/2011/31 19.09.2011. plkst. 10:00 Finanšu un ekonomiskā pētījuma izstrāde par energoefektīvu Ķekavas novada pašvaldības ielu un sabiedrisko vietu apgaismojumu Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 12.10.2011.
ĶND/2011/30 19.09.2011. plkst. 10:00 Pašvaldības autoceļa V6 (Ķekava) – Putnu fabrika, seguma rekosntrukcija, posmā no Gaismas ielas līdz Sporta klubam

Nolikums

Pielikums Nr.3  Darbu apjomi  Tehniskais projekts     Rasējumi  Jautājumi un atbildes

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 04.10.2011.
ĶND/2011/29 29.08.2011. plkst. 9:00 Brauktuves atjaunošana un nogāzes nostiprināšana Gaismas ielā 19, Ķekavā

Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

 

IUB paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu 01.09.2011.
ĶND/2011/28 29.08.2011. plkst. 9:00 Ķekavas novada skolēnu pārvadāšana 2011./2012. mācību gadā  Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 27.09.2011.
ĶND/2011/27 29.08.2011. plkst. 9:00 Apkures sistēmas un siltummezgla renovācija Baložu pilsētas pārvaldes ēkā Nolikums    Pielikumi IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 21.09.2011.
ĶND/2011/26  18.08.2011.   IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 01.09.2011.
ĶND/2011/25   Sarunu procedūra par papildus darbiem būvobjektam "Pirmsskolas izglītības iestādes "Avotiņš" renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus   IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 10.08.2011.
ĶND/2011/24 01.08.2011. plkst. 10:00 Atpūtas ielas rekonstrukcija Valdlaučos, Ķekavas novadā

Nolikums

Pielikums Nr.6

Pielikumi

IUB paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu 24.08.2011.
ĶND/2011/23   Autoruzraudzība būvdarbiem „Apvienotā gājēju-veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai   IUB paziņojums par noslēgto līgumu 26.07.2011.
ĶND/2011/22   Logu nomaiņa Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā   IUB paziņojums par noslēgto līgumu 26.07.2011.
ĶND/2011/21

 19.07.2011. plkst. 10:00

Atpūtas ielas rekonstrukcija, apgaismojuma izbūve Valdlaučos, Ķekavas novadā

Nolikums

Pielikums Nr.6

Pielikumi

Jautājumi un atbildes 13.07.11.

IUB paziņojums par noslēgto līgumu 26.08.2011.
ĶND/2011/20  08.08.2011. plkst. 10:00 Krēslu iegāde Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras vajadzībām

Nolikums ar precizējumiem no 21.07.2011. 

Pielikumi

IUB paziņojums par rezultātiem 15.08.2011.
ĶND/2011/19

18.07.2011. plkst. 10:00

Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autotransportam pēc nepieciešamības  Noteikumi pretendentiem IUB publikācija par iepirkuma pārtraukšanu 29.07.2011
ĶND/2011/18

18.07.2011. plkst. 10:00

Atpūtas ielas rekonstrukcija, apgaismojuma izbūve Valdlaučos, Ķekavas novadā

Nolikums

Pielikums Nr.6

Pielikumi

Jautājumi un atbildes 13.07.11.

IUB publikācija par iepirkuma pārtraukšanu 08.07.2011

(Skat. ĶND/2011/21)

ĶND/2011/17-4

01.08.2011. plkst. 10:00

Nolikums ar precizējumiem no 30.06.2011.

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikumi - 1.stāva plāns

Pielikumi - 2 stāva plāns

Pielikumi - 1., 2. stāva plāni

Jautājumi un atbildes, pielikums

Jautājumi un atbildes II

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 09.08.2011.
ĶND/2011/16

27.06.2011. plkst. 9:00

Nolikums

 IUB publikācija par iepirkuma pārtraukšanu 27.06.2011
ĶND/2011/15

27.06.2011. plkst. 9:00

Pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaigznīte" vienkāršotā renovācija

Noteikumi pretendentiem

1.sejums

2.sejums

Tāmes

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 29.07.2011
ĶND/2011/14 13.06.2011 plkst.9.00 Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ķekavas vidusskolas

Noteikumi

Pielikumi

Jautājumi un atbildes

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 14.07.2011.
ĶND/2011/13 13.06.2011 pl.9.00

Nolikums

Specifikācija logiem

Specifikācija apkures renovācijai

Projekts apkures renovācijai

Jautājumi un atbildes

IUB publikācija par noslēgto līgumu 08.07.2011.
ĶND/2011/12   Medicīnas iekārtas-ultrasonogrāfa HD3 ar trim zondēm (Pholips Healthcare) nomaiņa uz HD7 XE ar trim zondēm (Pholips HeakthCare) nomaiņa   IUB publikācija par rezultātiem 19.05.2011
ĶND/2011/11 30.05.2011 pl.09.00

Noteikumi pretendentiem

1.sejums

2.sejums

Tāmes

IUB publikācija par iepirkuma pārtraukšanu 16.05.2011
ĶND/2011/10  30.05.2011 pl.09.00 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autotransportam pēc nepieciešamības 

 Noteikumi pretendentiem

Atbildes uz 23.05.2011

IUB paziņojums par noslēgto līgumu 26.08.2011.
ĶND/2011/9-3  18.07.2011 pl.10.00  Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Baložu pilsētas administratīvajā teritorijā, Ķekavas novadā

 Nolikums

Jautājumi un atbildes

 IUB paziņojums par rezultātiem 21.06.2011.
ĶND/2011/8-2   Pirmskolas izglītības iestādes „Avotiņš” renovācija atbilstoši augstāmenergoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus

Nolikums

Tāmes

Tehniskais projekts

IUB paziņojums par rezultātiem 03.06.2011.
ĶND/2011/7   Telpu remontdarbu veikšana Ķekavas mūzikas skolā Noteikumi IUB publikācija par noslēgto līgumu 13.06.2011
ĶND/2011/6  

Noteikumi pretendentiem

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

 IUB publikācija par rezultātiem 25.05.2011
ĶND/2011/5   Apgaismojuma izbūve Vimbukrogā, Ķekavas novadā     IUB publikācija par rezultātiem 06.04.2011
ĶND/2011/4   Kancelejas preču piegāde

Noteikumi 

Pielikums Nr.1

  IUB publikācija par rezultātiem 03.05.2011
ĶND/2011/3   Būvuzraudzība būvdarbiem “Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” Nolikums  IUB publikācija par rezultātiem 18.05.2011
ĶND/2011/2-1 ERAF   Apvienotā gājēju-veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai

20.04.2011 pl.11.00 (termiņa pagarinājums)

Nolikums (ar groz. no 23.03.2011)

Tehniskais projekts tiek izsniegts CD formātā (iepriekš piesakoties)

IUB publikācija par rezultātiem 18.05.2011
 ĶND/2011/1-ELFLA    Jaunaudžu kopšana Ķekavas novada Daugmales pagastā  Instrukcija  IUB publikācija par rezultātiem 09.02.2011
 

 

  Drukāt