ZIŅAS

Privātmāju būvniecības rādītāji Ķekavas novadā - vieni no augstākajiem Pierīgas reģionā

Ķekavas novadā turpina augt privātmāju būvniecības apjomi un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2020. gada maijā un jūnijā dubultojies saņemto būvniecības ieceru skaits, liecina Ķekavas novada Būvvaldes informācija.

Plāno pilnveidot jaunatnes lietas un tūrisma jomu Ķekavas novadā

Ķekavas novada pašvaldība, turpinot jau divus gadus uzņemto kursu- pilnveidot uz klientu orientētu pašvaldības darbu un nodrošināt efektīvu pakalpojumu sniegšanu, nolēmusi stiprināt darbu ar jaunatni un tūrisma jomu Ķekavas novadā, integrējot divas pašvaldības iestādes- Jaunatnes iniciatīvu centru un Tūrisma koordinācijas centru- pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sastāvā.

Uzsākta dienesta izmeklēšana kādā no novada bērnudārziem

Ķekavas novada pašvaldība šodien, 10. jūlijā, saņemot informāciju, nekavējoties ir uzsākusi dienesta izmeklēšanu kādā no pašvaldības bērnudārziem par viena bērna prombūtni no bērnudārza teritorijas.

Šobrīd jaunais Ķekavas novada teritorijas plānojums nav piemērojams, pašvaldība izvērtēs tālākos rīcības soļus

Ķekavas novada pašvaldība šodien, 9. jūlijā, ir saņēmusi vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu “Par Ķekavas novada domes 2020. gada 2. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 11/2020 "Ķekavas novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" darbības apturēšanu”. Līdz ar šo rīkojumu šobrīd nav piemērojams jaunais Ķekavas novada teritorijas plānojums.