ZIŅAS

Pieņemts ārkārtējās situācijas pagarinājums līdz 11. janvārim, ieviešot stingrākus drošības pasākumus un ierobežojumus

Mērķtiecīgākai Covid-19 ierobežošanai un cīņai pret vīrusa radīto apdraudējumu Latvijas iedzīvotāju veselībai un dzīvībai, tiek ieviesti stingrāki un precīzāki drošības pasākumi līdz 11. janvārim. To mērķis ir visai sabiedrībai kopīgi radīt apstākļus, kuros vīruss nevar izplatīties. Tas nozīmē, ka 2020. gada nogalē jāsasparojas svētku laiku veltīt kopīgai, bet savrupai cīņai pret vīrusu. Papildu drošības pasākumiem būs pieejams atbalsts gan uzņēmējiem, gan strādājošajiem. Vienlaikus valdība konsekventi strādā pie vakcīnas pieejamības.

Ķekavas novadā stāsies spēkā stingrāki Covid-19 ierobežojumi

No 3.decembra Ķekavas novadā stāsies spēkā stingrāki Covid-19 ierobežojumi, ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra jaunākos rādītājus pašvaldībās. Papildus jau esošajiem ierobežojumiem Ķekavas novadā no ceturtdienas attālināti mācīsies arī 5.-6. klase, apmeklētājiem nebūs pieejamas kultūras iestādes un muzejs, izņemot bibliotēkās varēs saņemt grāmatas. Sporta nodarbības varēs notikt tikai brīvā dabā. Tāpat stingrāki ierobežojumi attieksies uz privātiem pasākumiem, tirdzniecības vietām un sabiedrisko transportu.

Aicina mazos ražotājus pieteikties virtuālajam Ziemassvētku tirdziņam

Ķekavas novada mazie ražotāji ir aicināti piedalīties Rīgas plānošanas reģiona organizētajā virtuālajā Ziemassvētku tirdziņā, kā arī bezmaksas tiešsaistes seminārā un meistarklasē, kur būs iespēja apgūt jaunas iemaņas pārdošanā.

Informācija zvejniekiem

Ķekavas novada pašvaldība aicina zvejniekus pieteikties rūpnieciskās zvejas rīku limitu izmantošanai 2021.gadam atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos", iesniedzot pašvaldībā iesniegumu līdz 2020.gada 18.decembrim.