Palīdzi Ukrainai

Atbalsta iespējas Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas ģimenēm, kas uzņem Ukrainas civiliedzīvotājus
Ķekavas novada uzņēmēju piedāvātās VAKANCES Ukrainas civiliedzīvotājiem
Vakanču saraksts ukraiņu valodās

Informācija atjaunota 11.07.2022

Centralizētā informācija Ukrainas bēgļiem

Kur meklēt centralizēto informāciju? Ukrainas iedzīvotāji šķērsojot Latvijas robežu, sazinieties ar Sabiedrības integrācijas fondu un saņemsiet visa veidu atbalstu (uzturēšanās atļaujas, mājoklis, darba vietas, pārtika, medikamenti, bērniem skolas) diennakts tālrunis – +371 27380380. Atbalstu Rīgā nodrošinās diennakts tālrunis +371 80000800. Telegram: t.me/ukrainelatvia

https://www.ukraine-latvia.com

https://propozycii.lv/

Patvērums un uzturēšanās atļaujas

Cik ilgi Ukrainas pilsonis Latvijā var uzturēties bez vīzas? Ja personas rīcībā ir biometriskā pase, Latvijā iespējams uzturēties 90 dienas pusgada laikā. Ja personas rīcībā nav biometriskā pase, Latvijā iespējams uzturēties uz vīzas derīguma laiku.
Kas ir ilgtermiņa vīza sakarā ar nodarbinātību un, ko tā sevī iekļauj? Šajā vīzā paredzēta norāde, ka persona var strādāt Latvijā pie jebkura darba devēja bez ierobežojumiem
Kur var pieteikties, lai noformētu vīzu? Vīzas noformēšanai varēs pieteikties Pilsonības un migrācijas pārvaldes Rīgas 1. nodaļā, kā arī visās pārējās nodaļās ārpus Rīgas. Pieteikuma dokumentus varēs sūtīt arī pa pastu. Plašāk šeit
Uz cik ilgu termiņu vīza tiks izsniegta? Vai paredzēts, ka to varēs atjaunot pēc vīzas termiņa beigām? Paredzēts, ka ilgtermiņa vīza tiks izsniegta uz vienu gadu. Vīzas atjaunošanas iespēja atkarīga no tālākās situācijas attīstības Ukrainā.
Kāds būs vīzas noformēšanas termiņš? Vīzas noformēšanas termiņš būs līdz 5 darba dienām.
Kur atrast informāciju par igtermiņa vīzu (D vīzu) izsniegšana Ukrainas pilsoņiem, kuri izceļo no Ukraina Informācija par vīzu izsniegšanu
Vai Ukrainas pilsoņa bērnam arī būs nepieciešama vīza, lai ilgstoši uzturētos Latvijā? Jā, būs nepieciešama.
Vai Ukrainas pilsoņi varēs ieceļot, ja tiem nebūs Covid-19 sertifikāta? Ja Ukrainas pilsoņi iestrēguši Krievijā – vai atļaus ieceļot Latvijā, ja nav vakcinācijas sertifikāta, nav PCR tests un uz rokām ir tikai pase? Medicīnisko dokumentu neesamība (sadarbspējīgs sertifikāts, Covid tests) nebūs šķērslis Ukrainas pilsoņu ieceļošanai Latvijā. Ja cilvēkiem būs nepieciešama vakcinācija pret Covid-19, tas tiks nodrošināts.
Vai var strādāt algotu darbu, ja ir saņemta vīza vai vīza ieceļošanai Latvijas Republikā nav nepieciešama? Ārzemniekiem, kuri ieceļo Latvijas Republikā bez vīzas vai ar vīzu, nav atļauts strādāt algotu darbu, izņemot gadījumus, kad ir saņemts apliecinājums par tiesībām uz nodarbinātību (Imigrācijas likuma 9.pants un MK 28.01.2014. not. nr. 55 “Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu”). Tiesības uz nodarbinātību apliecina atbilstošs ieraksts ārzemniekam izsniegtajā vīzā – skat. vīza ar tiesībām uz nodarbinātību.
Kas ir bēgļa statuss? Viss par bēgļa statusu
Kādas ir bēgļa un personas, kurai piešķirts alternatīvais statuss tiesības? Uz personu, kurai piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss ir attiecināmas ekonomiskās, sociālās, personiskās un citas tiesības un brīvības, kā arī pienākumi, kas iekļauti Satversmes 8. nodaļā “Cilvēka pamattiesības”. Bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ir tiesības uz ģimenes atkalapvienošanu kā arī tiesības saņemt pabalstu dzīvošanai. Līdztekus iepriekšminētajām tiesībām bēglim ir tiesības brīvi izbraukt un atgriezties Latvijā un saņemt pabalstu valsts valodas apguvei.

Pagaidu naktsmītnes

Kā atrast pagaidu naktsmītnes? Ja jums pēc ierašanās nav, kur palikt, sazinieties ar Sabiedrības integrācijas fondu, diennakts tālrunis +371 27380380.

Īstermiņa uzturēšanās
Ja vēlaties mītnes vietu meklēt patstāvīgi, iesakām īstermiņa mītnes meklēt vietnēs:
https://www.booking.com
https://www.airbnb.com

Vai pienākās atbalsts izmitinot Ukrainas bēgli? Latvijas iedzīvotājiem, kas bez maksas izmitina savās mājās Ukrainas civiliedzīvotājus, pieejams valsts atbalsts

Pieejamais sociālais atbalsts
Sociālo pabalstu apkopojums

Kādu atbalstu koordinē Ķekavas novada Sociālais dienests? Ķekavas novada Sociālais dienests izmaksā vienreizējs pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai, izsniedz pārtikas pakas, un, šeit ir iespējams saņemt SIM karti mobilo telefona sakaru nodrošināšanai.
Kādi pabalsti ir pieejami Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri karadarbības dēļ nevar atgriezties mītnes zemē? Reģistrējoties Ķekavas novada sociālajā dienestā, tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai, kura apmēru nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Medicīniskā palīdzība

Kādu medicīnisko palīdzību nodrošina valsts? Veselības aprūpes pakalpojumi Ukrainas pilsoņiem
Kāda medicīniskā palīdzība ir pieejama Ķekavas novadā? Primārā veselības aprūpe Latvijā tiek sniegta caur ģimenes ārstu praksēm, no kurām katra darbojas kā atsevišķa reģistrēta ārstniecības iestāde, attiecīgi, var sazināties un doties uz jebkuru no ģimenes ārstu praksēm. Informācija par ģimenes ārstu prakšu tālruņiem un darba laikiem: ambulance.kekava.lv (latviski, tulkojams caur translate.google.com).

Valsts apmaksātie sekundārie pakalpojumi Ķekavā: LOR, ginekologs, fizikālā medicīna (tikai bērniem). Reģistratūras tālrunis 67813040. Mājas lapa: ambulance.kekava.lv

Citi pieejamie pakalpojumi ir maksas pakalpojumi. Veselības centrs 4 filiāle Valdlaučos, sekundārā aprūpe (speciālisti, izmeklējumi), valsts apmaksātie un maksas pakalpojumi, info: https://vc4.lv/filiales-un-kontakti/valdlauci/

Zobārstniecība Latvijā pieaugušajiem ir pašu finansēta. Bērniem- valsts finansēta.

Medicīnas pakalpojumi pieejami ar iepriekšēju pierakstu!

Ārpus ģimenes ārstu darba laikiem: “Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis”: 66016001 (latviešu, krievu, angļu valodā)
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/gimenes-arstu-konsultativais-talrunis

vai dežūrārsti (Ķekavas novadam tuvākie ir Rīgā un Salaspilī):
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/dezurarsti-arpus-gimenes-arstu-darba-laika

Ģimenes ārstu kontaktinformācija Ķekavas novadā

Nodarbinātība

Kur pieejama informācija saistībā ar nodarbinātību? Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātība
Kur uzņēmējiem pieteikt vakances, kas pieejamas arī Ukrainas Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas karadarbības dēļ nevar atgriezties mītnes zemē? Ķekavas novada uzņēmējiem
Darba devējiem Latvijā
Kāds atbalsts pieejams uzņēmējiem, piedāvājot darbu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas karadarbības dēļ nevar atgriezties mītnes zemē? Nodarbinātības uzsākšanas pabalsts
Kur meklēt vakances? Apvienotais vakanču portāls

Noderīgi

Kur meklēt juridisko palīdzību? Juridiskā palīdzība Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas bēg no kara skartās teritorijas
Kur iespējams saņemt bezmaksas SIM karti? SIM kartes izsniedz Ķekavas novada Sociālais dienests
Informācija Ukrainas iedzīvotājiem, kas ieceļo Latvijā ar mājdzīvniekiem Informācija no Pārtikas veterinārā dienesta

Apzīmēšana, reģistrācija, vakcinācija, trakumsērgas antivielu noteikšana jūsu dzīvniekam tiks veikta bez maksas.

Ķekavas novadā ar iepriekšēju pierakstu to var izdarīt:

  • Titurgas veterinārajā klīnikā, Uzvaras prospektā 11, Titurgā, tel. 26513888
  • Ķekavas veterinārajā klīnikā, Nākotnes ielā 1, TC Dālderi, tel. 20127848
Ja vēlies pārcelt savu biznesu uz Latviju
Latvijas investīciju un attīstītības aģentūra ir gatava sniegt visu nepieciešamo atbalstu uzņēmumiem un speciālistiem, kuri vēlas pārcelt savu darbību uz Latviju. Vienotais kontaktpunkta tālrunis: +37168803505.

Vēlos palīdzēt!

Kur var pieteikties brīvpratīgie, kas vēlas veikt brīvprātīgo darbu bēgļu atbalstam? Ķekavas novadā brīvprātīgo darbu koordinē jaunatnes darba koordinatori. Vēlies pieteikties, raksti jic@kekava.lv
Vēlos ziedot! Kur noskaidrot kāds atbalsts ir nepieciešams? Visplašākā informācija par palīdzību www.ziedot.lv
Kur pieteikties, ja vēlos izmitināt bēgļus (mājsaimniecībām)? Piesakies caur vienotā atbalsta sniegšanas interneta vietni www.ukraine-latvia.com. Ķekavas novada mājsaimniecības var pieteikties, aizpildot ANKETU