Vairākām pašvaldības ēkām tiks paaugstināta energoefektivitāte

Ķekavas novada pašvaldība ir saņēmusi pozitīvu atzinumu no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) par četriem Ķekavas novada pašvaldības iesniegtajiem projektu pieteikumiem SAM 4.2.2. (13.1.3.1.) Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai, 5. kārtā. Tas nozīmē, ka energoefektivitāte tiks paaugstināta četrām pašvaldības ēkām – Skolas ielā 2, Ķekavā; Ķekavas kultūras namam; PII “Ieviņa”; Baldones pilsētas pārvaldes ēkai.

Pašvaldības ēkas Skolas iela 2, Ķekava, Ķekavas novads, energoefektivitātes paaugstināšanas galvenie veicamie darbi būs: visu logu maiņa uz koka pakešu logiem, sienu siltināšana no iekšpuses, apkures sistēmas pārbūve, gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED gaismekļiem, pamatu zemzemes daļas siltināšana. Kopējās apstiprinātās projekta izmaksas ir 298 895,84 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 254 061,46 EUR, valsts budžeta dotācija 6 725,16 EUR, Ķekavas novada pašvaldības finansējums – 38 109,22 EUR;

Ķekavas kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšanas galvenie veicamie darbi būs: fasādes siltināšana ar ventilējamo fasādi, logu daļēja nomaiņa, pamatu un cokola siltināšana, gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED gaismekļiem, ventiekārtas nomaiņa 2 gab., jumta siltināšana. Kopējās apstiprinātās attiecināmās projekta izmaksas ir 700 839,41 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 595 713,50 EUR, valsts budžeta dotācija 15 768,89 EUR, Ķekavas novada pašvaldības finansējums – 89 357,03 EUR;

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa”, Ķekava, Ķekavas novads, energoefektivitātes paaugstināšanas galvenie veicamie darbi būs: fasādes  siltināšana ar ventilējamo fasādi, logu daļēja nomaiņa, pamatu un cokola siltināšana, gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED gaismekļiem. Kopējās apstiprinātās projekta izmaksas ir 1 144 921,21 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 973 183,02 EUR, valsts budžeta dotācija 25 760,73 EUR, Ķekavas novada pašvaldības finansējums – 145 977,46 EUR;

Baldones pilsētas pārvaldes ēkas, Pārupes iela 3, Baldone, Ķekavas novads, energoefektivitātes paaugstināšanas galvenie veicamie darbi būs: fasādes  siltināšana ar ventilējamo fasādi, logu daļēja nomaiņa, pamatu un cokola siltināšana, jumta siltināšana, apkures avota nomaiņa uz siltumsūkņiem gaiss ūdens un saules bateriju uzstādīšana. Kopējās apstiprinātās projekta izmaksas ir 1 077 000,00 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 915 450,00 EUR, valsts budžeta dotācija 24 232,50 EUR, Ķekavas novada pašvaldības finansējums – 137 317,50 EUR.

Energoefektivitātes paaugstināšanas projekti tiks realizēti Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa (SAM) “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1.pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” un īstenošanas noteikumi” ietvaros.

Pašlaik notiek vienošanās sagatavošana slēgšanai ar CFLA par šo projektu realizēšanu. Visu projektu realizēšana plānota līdz 2023.gada beigām.

Attīstības un būvniecības pārvalde
28.06.2022