SIA “Rīgas Meži” piedāvā: pēc mežizstrādēm bez maksas savākt ciršanas atliekas, kā arī iegādāties malku

SIA “Rīgas Meži” piedāvā iespēju pēc mežizstrādes darbiem bez maksas savākt ciršanas atliekas – zemē gulošus zarus, koku galotnes un jaunaudžu kopšanas laikā nozāģētos kociņus, pirms tam konkrētā mežniecībā saņemot atlieku vākšanas atļauju. Mežniecību kontakti ir atrodami uzņēmuma mājas lapā: https://rigasmezi.lv/lv/kontakti/ Šādu iespēju uzņēmums cilvēkiem piedāvā pēc tam, kad konkrētā teritorijā  ir pilnībā pabeigta mežistrāde, zaru savākšana un šķeldošana.

Saņemot rakstisku atļauju, mežniecības pārstāvis ierāda teritoriju, kurā vācamas ciršanas atliekas, laiku, kā arī norāda citus nosacījumus, kuri konkrētā vietā jāievēro (piemēram, ceļi, pa kuriem drīkst izvest savākto koksni).

Svarīgi!  Ciršanas atliekas ir pēc mežizstrādes un meža kopšanas uz zemsedzes palikušie koku zari vai mazie kociņi. Tie nav atsevišķi stāvoši nokaltušie koki vai zemē guļošie stumbri, kuros mitinās kā putni, tā arī kukaiņi un kuri ir nozīmīgi daudzu augu un dzīvnieku sugu pastāvēšanai jeb bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai.

Darbu laikā cilvēkiem jāievēro individuālā drošība, t.i. jālieto ķivere, jāvelk droši apavi un apģērbs. Strādniekiem ir jārūpējas arī par to, lai netiktu apdraudēta citu meža apmeklētāju drošība.

Tāpat “Rīgas Meži” piedāvā iedzīvotājiem iegādāties malku, t.i. nokaltušus kokus. Lai saņemtu malkas ciršanas atļauju, jāsazinās ar tuvāko mežniecību, kura informēs par iespējām, kur, cik daudz un kurā laikā malku drīkst zāģēt. Arī šos darbus veicot ir jāievēro individuālie drošības pasākumi.

“Rīgas Meži” aicina savās teritorijās esošās pašvaldības apzināt cilvēkus ar mazākiem ienākumiem, kuriem ciršanas atliekas un malka būtu liels atspaids nākamajā apkures sezonā.

Dodoties uz mežu, “Rīgas Meži” aicina ievērot ugunsdrošības pasākumus, kā arī vadīties pēc principa: “Ko mežā ienes, to iznes!”

SIA “Rīgas Meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

15.08.2022.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Izstāde “Dziesmu svētki Ķekavas novadpētniecības muzeja krājumā”

Laiks dziedāt

4 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

6 notikumi,

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

7 notikumi,

Savieši aicina

7 notikumi,

Jaunā sezona zvana! Pacelsi?

5 notikumi,

6 notikumi,

Koki sāk pielaikot rudeni

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Rudens tirgus Baložos

4 notikumi,

7 notikumi,

Katlakalna VII Starptautiskais folkloras festivāls “Rudenāji- 2023”

Aptiekārs Melhiors

9 notikumi,

Zeltknābītis

Danču vakars

4 notikumi,

6 notikumi,

-

CIGUN NODARBĪBAS

6 notikumi,

6 notikumi,

5 notikumi,

-

Senioru diena