PVD Rietumpierīgas pārvalde aicina Ķekavass novada cūku turētājus ievērot biodrošību

Kuldīgas novada Rudbāržu pagastā konstatēts šogad Latvijā pirmais Āfrikas cūku mēra (ĀCM)  uzliesmojums mājas cūkām. Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Rietumpierīgas pārvalde atgādina visiem novada mājas cūku turētājiem – tikai stingra biodrošības prasību ievērošana var pasargāt mājas cūkas no saslimšanas ar ĀCM un neizbēgamas nāves.

PVD pieredze liecina, ka tieši vasaras periodā, nepietiekami ievērojot biodrošības prasības, ĀCM tiek konstatēts mājas cūku novietnēs.

Lielākais drauds mājas cūku novietnēm ir meža cūkas. Tām raksturīgā straujā populācijas atjaunošanās un ĀCM vīrusa izturība dabā veicina infekcijas izplatību jaunos meža cūku baros, kas kļūst par vīrusa rezervuāru dabā. Tas, savukārt, rada pastāvīgu apdraudējumu mājas cūku audzētājiem.

ĀCM ir aktuāla infekcijas slimība cūkām, vairāk ĀCM pozitīvās mežacūkas tiek konstatētas pagastos, kas robežojas ar Ķemeru Nacionālo parku un pagastos, kuros atrodas lielāki mežu masīvi.

Atgādinām, ka ikdienā pilnvērtīgi ievēroti biodrošības pasākumi mazina vai izslēdz infekcijas slimību, tostarp ĀCM iekļūšanu novietnē un dzīvnieku saslimšanu!

Lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas, jāievēro sekojoši biodrošības pasākumi:

  • Pie ieejas novietnē jānodrošina apavu maiņa un dezinfekcija. Kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam paredzēts apģērbs un apavi, kuri netiek valkāti ārpus novietnes;
  • Nedrīkst pieļaut nepiederošu personu, kas ikdienā neaprūpē cūkas (kaimiņi, ciemos atbraukuši radinieki, u.c.) ieiešanu cūku novietnē un kontaktēšanos ar dzīvniekiem;
  • Nedrīkst lietot tādus pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki;
  • Nedrīkst cūkām izbarot zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli) un citus neapstrādātus augu izcelsmes produktus (dārzeņu atliekas no sava vai kaimiņa dārza, mežā salasītu sēņu, ogu atliekas), jo uz tiem var atrasties meža cūku atstāts ĀCM vīruss;
  • Jānovērš tiešs un netiešs cūku kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem, t.sk. to piekļūšanai cūkām paredzētai barībai;
  • Pastāvīgi jāapkaro grauzēji;
  • Komerciālajām cūku fermām atgādinām, ka fermā iebraucošo transporta līdzekļu ritošās daļas ir rūpīgi jādezinficē;
  • Ja novietnē esošās cūkas izskatās neveselas – zudusi ēstgriba, guļ un, iespējams, ir paaugstināta ķermeņa temperatūra, nekavējoties jāziņo veterinārārstam vai Pārtikas un veterinārajam dienestam.

Ņemot vērā to, ka vasara ir sēņu un meža ogu laiks, svarīgi ievērot piesardzību ejot mežā un atgriežoties no tā – pēc sēņošanas un ogošanas vēlams nomainīt apģērbu un apavus, kā arī izvairīties barot mājas cūkas ar to, kas atnests no meža vai lauka.

PVD Rietumpierīgas pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Ķekavas novadpētniecības muzejā būs apskatāma izstāde “Mana kāzu kleita”

Saule mani mīl

3 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

3 notikumi,

-

Izrāde SKURSTEŅSKRĀPIS

3 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

3 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

3 notikumi,

3 notikumi,

Ielīgošanas meistarklase

6 notikumi,

ZIEDONIS ZIEDONĪ

Caur sidraba birzi gāju

2 notikumi,

3 notikumi,