Par energoresursu taupības pasākumiem Ķekavas novada pašvaldības iestādēs

Ņemot vērā energoresursu izmaksas un esošo situāciju ar energoresursu cenu straujo kāpumu, Ķekavas novada domes Finanšu komitejas sēdē Nr. 16 (04.08.2022.) tika pieņemts atzinums par energoresursu taupības pasākumu ieviešanas mehānismiem Ķekavas novada pašvaldības iestādēs, uzdodot administrācijai sagatavot rīkojumu projektus par:

  • energopatēriņa samazināšanu pašvaldības ielu apgaismojumam;
  • pašvaldības ēku energopatēriņa samazināšanu (tajā skaitā – iespējamā automatizācija, manuālā regulēšana, nepieciešamie cilvēkresursi, nepieciešamā apmācība, nepieciešmie finanšu resursi, u.c.);
  • paredzēto energoresursu taupības pasākumu efektivitātes noteikšanu un šo pasākumu rezultātā iegūto finansiālo ietaupījumu;
  • pašvaldības kapitālsabiedrību energotaupības pasākumu plāna izstrādi 2022./2023.gada apkures sezonai (tajā skaitā pašvaldības kapitālsabiedrību apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās);
  • energoresursu taupības pasākumu apmācību organizēšanu.

Komentējot Finanšu komitejā pieņemtos atzinumus, priekšsēdētāja vietnieks Valts Variks aicināja pašvaldības iestādēm īpaši rūpīgi izvērtēt visu iespējamo energoresursu patēriņa samazināšanas iespējas, un sagatavojot budžeta grozījumus, izvērtēt iespējamos finanšu resursu ietaupījumus, tādējādi veidojot uzkrājumus energoresursu sadārdzinājumu segšanai.

Finanšu komiteja

04.08.2022.