Aizvadīts atbalsta pasākums Ķekavas novada pašvaldībā dzīvojošiem aizbildņiem, audžuģimenēm, viesģimenēm un adoptētājiem

Ķekavas novada bāriņtiesa 2022.gada 9.augustā organizēja Ķekavas novada pašvaldībā dzīvojošiem aizbildņiem, audžuģimenēm, viesģimenēm un adoptētājiem atbalsta pasākumu, kas notika Doles salā “Zoo rezidencē”, “Stārasti”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā.

Pasākumā piedalījās kopumā 61 dalībnieks – gan pieaugušie, gan bērni, kā arī pašvaldības pārstāve, deputāte Inese Jēkabsone un bāriņtiesas darbinieki. Visiem bija iespēja izbaudīt saulaino dienu, apskatīt plašo “Zoo rezidenci”, satikties un samīļot zvēriņus, pabarot dzīvnieciņus, no sirds patikas izskrieties, izšūpoties un izrunāties. Audžuģimenēm, aizbildņiem un viņu ģimenēs esošajiem bērniem bija iespēja iepazīties klātienē un dalīties personīgajā pieredzē.

Bāriņtiesa un deputāte Inese Jēkabsone pateica lielu paldies visām klātesošajām uzņemošajām ģimenēm par viņu rūpēm, par sirds siltumu, ko šīs ģimenes sniedz bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Pasākuma dalībnieki saņēma nelielas piemiņas dāvanas un pēc nesteidzīgās “Zoo rezidences” iepazīšanas pacienājās ar bāriņtiesas sarūpēto cienastu.

Bāriņtiesas darbinieki izsaka pateicību aizbildņiem, audžuģimenēm, viesģimenēm un adoptētājiem par piedalīšanos šajā pasākumā un ikvienam saka lielu paldies par ikdienas rūpēm par ģimenē esošajiem bērniem!

Ķekavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja S.Trumpekoja

16.08.2022.