“Ķekavas nami” informē par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu izmaiņām

SIA “Ķekavas nami” 29.06.2022. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) ir 181.14 eur/MWh. Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 01.08.2022. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas saskaņā dabasgāzes cenas izmaiņām.

Iedzīvotājiem līdz apkures sezonas sākumam tas nozīmēs būtisku karstā ūdens cenas paaugstinājumu. Karstā ūdens cena katrai mājai atkarīga no karstā ūdens patēriņa. Centralizēti karsto ūdeni SIA “Ķekavas nami” apkalpes zonā nesaņem daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji Valdlaučos, Rāmavā, Daugmalē un Nākotnes ielas  māju Nr.6,8,10,12 un 14 Ķekavā iedzīvotāji. Par apkures cenu konkrēti zināt varēs septembra mēnesī, kad apstiprināšanai SPRK tiks iesniegts oktobra mēneša siltumenerģijas tarifs.

SIA “Ķekavas nami”