Ķekavā top labiekārtots dienas aprūpes centrs un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vieta

Realizējot projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ķekavas novada pašvaldībā” (proj. Nr. 9.3.1.1/19/I/025), tiks radīti priekšnosacījumi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta ietvaros Ķekavā, Gaismas ielā 19 k. 8, 5.stāva daļā tiek izveidots un labiekārtots:

  • dienas aprūpes centrs, nodrošinot sociālās aprūpes pakalpojumus 15 personām  ar GRT;
  • izveidota un aprīkota sociālo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vieta bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo  ģimenēs, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm.

Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvalde informē, ka 2022.gada vasarā tika pabeigti būvdarbi un objekts ir pieņemts ekspluatācijā.

Šobrīd ir noslēgts līgums ar SIA “Baltmedika” par specializētā aprīkojuma iegādi, kā arī ir izsludināts atklāts konkurss “Aprīkojuma iegāde projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā” ietvaros” (ID ĶNP 2022/69) par mēbeļu un sadzīves tehnikas iegādi. Pieteikšanās termiņš ir 21.11.2022. Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties šeit https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/89614.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”” ietvaros.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

3 notikumi,

6 notikumi,

Marmadjūks

-

DZIESMAS PŪDERCUKURĀ

3 notikumi,

4 notikumi,

Mātes piens

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

Krāsainā pasaule

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

Zilās asinis

Zilās asinis

7 notikumi,

-

Marmadjūks

4 notikumi,

6 notikumi,

Stāstīšu Jokus

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Stand-up “Stāstīšu jokus”

4 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

4 notikumi,

4 notikumi,

-

SADZIEDAM

4 notikumi,

Vāram ziepes

3 notikumi,