Atklāts LEADER projekts uzņēmējdarbības izveidošanai un attīstībai

Biedrība „Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu LEADER projektu iesniegumu konkursa 9.kārtu Lauku attīstības programmas apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegšanas termiņš 2023.gada 22.februāris — 2023.gada 22.marts
Projektu īstenošanas teritorija Ķekavas novads: Ķekavas pagasts, Daugmales pagasts, Baložu pilsēta un Ķekavas pilsēta
Sludinājuma kopsumma EUR 61 678.72, t.sk.:

 

1.mērķis 1.rīcība 1.mērķis – Partnerības „Daugavkrasts” teritorijas ekonomiskā attīstība

1.rīcība „Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana” – EUR 61 678.72

Projektu iesniegšana Projektu iesniegumus var iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS), https://eps.lad.gov.lv/login

Pirms projekta iesniegšanas jākļūst par LAD klientu – https://www.lad.gov.lv/lv/ka-klut-par-lad-klientu

Pilns sludinājuma teksts https://daugavkrasts.lv/wp-content/uploads/2023/01/9_kartas_sludinajums_LAD.pdf
Informācija par normatīvajiem dokumentiem,

SVVA stratēģiju un projektu konkursu

Elektroniskā formā informācija pieejama:

-Partnerības Daugavkrasts mājaslapā – www.daugavkrasts.lv sadaļā Dokumenti

-Lauku atbalsta dienesta mājaslapā – https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju

Informācija un konsultācijas klātienē Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties, kā arī saņemt konsultācijas biedrības “Partnerība Daugavkrasts” birojā Nākotnes iela 2, Ķekava, Ķekavas novads, iepriekš vienojoties par tikšanos ar Aigu Smiltāni, 25418113, info@daugavkrasts.lv

Biedrība „Partnerība Daugavkrasts”

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Pieaugušo kolektīvu un pulciņu nodarbības 2022./2023.g. sezonā Baložu pilsētas kultūras namā

Bērnu kolektīvu un pulciņu nodarbības 2022./2023. sezonā Baložu pilsētas kultūras namā

ATBALSS

ATBALSS

-

REDZES PĀRBAUDE

7 notikumi,

-

Svečturu rotāšanas darbnīca

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

6 notikumi,

6 notikumi,

Sveču liesmu sasildīti

7 notikumi,

6 notikumi,

-

Valentīna dienas darbnīca

10 notikumi,

-

Lielais Indiķis

Apsolūti sievišķīgi

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

MĀTES PIENS

10 notikumi,

Lielais Indriķis

-

Trušu kāposti

4 notikumi,

5 notikumi,

Marmadjūks

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS