Izmanto pirmpirkuma tiesības ceļa daļas iegādei Baldonē

17. janvārī Ķekavas novada dome ārkārtas domes sēdē lēma izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Zeltkalnu iela, Baldonē, Ķekavas novadā.

Nekustamajā īpašumā atrodas ceļš 2262m2 platībā, kas savieno Baldones jaunattīstītās teritorijas, ar autoceļu P89, virzienā uz Rīgu.

Īpašums nepieciešams pašvaldības funkcijas pildīšanai – ielas infrastruktūras nodrošināšanai Baldones pilsētā.

Jau 2019.gada 27.jūnijā pieņemts lēmums Baldones novada domē “Par konceptuālu atbalstu Zeltkalnu ielas attīstībai”, kura lemjošajā daļā noteikts:

  1. Konceptuāli atbalstīt Zeltkalnu ielas attīstību posmā no Loču ielas līdz valsts reģionālajam autoceļam P89.
  2. Attīstības procesu veikt 10 gadu laikā, uzņemoties ielas daļu atsavināšanu atbilstoši Baldones teritorijas plānojumā noteiktajām Zeltkalnu ielas sarkanajām līnijām (zemes ierīcības projekts, zemes vienību uzmērīšana, ierakstīšana Zemesgrāmatā), topogrāfijas uzmērīšanu, būvprojekta izstrādāšanu un ielas izbūvi.” (turpmāk – Baldones lēmums).

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, 13. deputātiem balsojot “par”.

 

Administratīvā pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

3 notikumi,

6 notikumi,

Marmadjūks

-

DZIESMAS PŪDERCUKURĀ

3 notikumi,

4 notikumi,

Mātes piens

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

Krāsainā pasaule

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

Zilās asinis

Zilās asinis

7 notikumi,

-

Marmadjūks

4 notikumi,

6 notikumi,

Stāstīšu Jokus

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Stand-up “Stāstīšu jokus”

4 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

4 notikumi,

4 notikumi,

-

SADZIEDAM

4 notikumi,

Vāram ziepes

3 notikumi,

<