Domē apstiprināts Ķekavas novada teritorijas plānojums

Šodien, 22. martā, Ķekavas novada domes sēdē apstiprināti Ķekavas novada teritorijas (līdz 2021.gada 1. jūlijam) plānojuma dokumenti.  Plānojumu drīkstēs īstenot pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) lēmuma saņemšanas.

Ķekavas novada teritorijas plānojums līdz 2021. gada 1. jūlijam) ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

“Pēc gandrīz septiņu gadu darba apstiprināts Ķekavas novada teritorijas plānojums. No tā ieguvēju būs daudz. Lai gan visus iedzīvotāju viedokļus ņemt vērā nav iespējams, tomēr ticu, ka lielākajai novada iedzīvotāju daļai šis ir labs lēmums un solis uz priekšu attīstībā,” sacīja Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Andris Vītols.

Apstiprinātā plānojuma izstrādes gaitā saņemti un izvērtēti  737 iesniegumi ar priekšlikumiem un/vai iebildumiem, kā arī 37 institūciju atzinumi. Tāpat nodrošināta dokumentu sabiedriskā apspriešana, kā arī sabiedrības – iedzīvotāju un uzņēmumu, viedokļa uzklausīšana īpaši šim nolūkam organizētās sanāksmēs klātienē

Teritorijas plānojumam veikts arī stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts vides pārskats, apzinot nelabvēlīgas ietekmes riskus un paredzot to novēršanas risinājumus.

Vienota Ķekavas novada teritorijas (līdz 2021. gada 1. jūlijam) plānojuma izstrāde tika uzsākta 2016. gadā, jo Baložu pilsētai, Ķekavas pagastam un Daugmales pagastam ir savi spēkā esoši teritorijas plānojumi ar atšķirīgām prasībām teritorijas izmantošanai un apbūvei, kā arī ar atšķirīgiem darbības termiņiem. Bez tam Daugmales pagasta teritorijas plānojuma darbības termiņš bija noteikts līdz 2019. gadam, Baložu teritorijas plānojuma darbības termiņš –  līdz 2020. gadam, bet Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma darbības termiņš līdz 2021. gadam.

Ķekavas novada teritorijas (līdz 2021.gada 1.jūlijam) plānojums ir apstiprināts Ķekavas novada domes sēdē 22.03.2023. Jauno plānojumu (skatīt šeit un https://www.vestnesis.lv/op/2023/65.33) izskatīs (VARAM) un to  drīkstēs īstenot pēc lēmuma saņemšanas. Apvienotās novada teritorijas plānojuma, iekļaujot arī pēc 2021. gada 1. jūlija novada teritorijai pievienoto Baldones pilsētu un Baldones lauku teritoriju, izstrādi plānots uzsākt jau tuvākajā laikā.

Attīstības un būvniecības pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Izstāde “Dziesmu svētki Ķekavas novadpētniecības muzeja krājumā”

Laiks dziedāt

4 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

6 notikumi,

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

7 notikumi,

Savieši aicina

7 notikumi,

Jaunā sezona zvana! Pacelsi?

5 notikumi,

6 notikumi,

Koki sāk pielaikot rudeni

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Rudens tirgus Baložos

4 notikumi,

7 notikumi,

Katlakalna VII Starptautiskais folkloras festivāls “Rudenāji- 2023”

Aptiekārs Melhiors

9 notikumi,

Zeltknābītis

Danču vakars

4 notikumi,

6 notikumi,

-

CIGUN NODARBĪBAS

6 notikumi,

6 notikumi,

4 notikumi,