Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem

Projekta mērķis ir Rīgas reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiks īstenotas šādas darbības:

 • Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Rīgas plānošanas reģionā
 • Rīgas reģiona DI plāna izstrāde un ieviešanas progresa izvērtējuma veikšana
 • Reorganizācijas plānu izstrāde Rīgas reģionā
 • VSAC personu ar GRT sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā Rīgas reģionā
 • Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īstenošana Rīgas reģiona personām ar GRT
 • Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īstenošana Rīgas reģiona bērniem ar FT
 • Rīgas reģiona speciālistu apmācības
 • Informatīvi un izglītojoši pasākumi
 • Informācija par projekta īstenošanu un publicitātes pasākumi
 • Projekta vadība

Projekta īstenošanā iesaistīti 14 sadarbības partneri: 12 pašvaldības, 2 valsts sociālās aprūpes centri un bērnu aprūpes iestāde.

Plānotie rezultāti:

 • Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus dzīvesvietā – 425 personas, no tām 61 personas, kuras atstāj VSAC.
 • Bērnu aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits, kuriem veikts individuālo vajadzību izvērtējums – 405.
 • Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītus sociālos pakalpojumus – 580 bērni.
 • Izstrādāts 1 reģiona deinstitucionalizācijas plāns.
 • Izstrādāti 2 valsts sociālās aprūpes centra filiāļu reorganizācijas plāni.
 • Izstrādāti 8 bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni.
 • Pieaugs audžuģimeņu un adoptētāju skaits, un samazināsies bērnu skaits iestādēs.
 • Speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Projekta darbību īstenošana uzsākta ar 2015.gada 1. jūliju, bet projekta ieviešana no 2016. gada 5. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 11 325 758.00 euro (ar snieguma rezervi), no kuriem 85% ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 9 626 894.18  euro un 15 % Valsts budžeta finansējums 1 698 863.82 euro.

Rīgas plānošanas reģiona

DI Komunikācijas speciāliste

Elīna Kūle

17.08.2022.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

8 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Izstāde CIKLS

Izstāde CIKLS

DIVAS PASAULES

DIVAS PASAULES

8 notikumi,

9 notikumi,

Mana Brīvība

MANA BRĪVĪBA

9 notikumi,

7 notikumi,

8 notikumi,

8 notikumi,

8 notikumi,

16 notikumi,

Uldis Krauze- GLEZNAS

-

Lāčplēša diena

9 notikumi,

-

MEITEŅU KORIS Ķekavā

9 notikumi,

-

Valsts svētku koncerts

12 notikumi,

TRĪS ZVAIGZNES. ZIGFRĪDS

8 notikumi,

Sieviete ar dzeltenām brillēm

7 notikumi,

8 notikumi,

8 notikumi,

Ēriks Akmenssirds

10 notikumi,

ĒRIKS AKMENSSIRDS

DANČU VAKARS

7 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

7 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa tikšanās

6 notikumi,

9 notikumi,

-

PASAKU SARGI

9 notikumi,

Ziemassvētkus gaidot