Baldones pilsētas pārvaldes ēkas Pārupes iela 3, Baldone, Ķekavas novads, energoefektivitātes paaugstināšana

Baldones pilsētas pārvaldes ēkas Pārupes iela 3, Baldone, Ķekavas novads, energoefektivitātes paaugstināšana
4.2.2.0/21/A/086
2022.-2023.gads
Kopējās projekta izmaksas ir 1 077 000.00 EUR, no kuriem Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums sastāda 915 450.00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām sastāda 24 232.50 EUR un pašvaldības finansējums 137 317.50 EUR.
Projekta mērķis ir Baldones pilsētas pārvaldes ēkā Pārupes ielā 3, Baldonē, Ķekavas novadā, LV-2125, kadastra nr. 80250060032 veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus, īstenojot aktivitāti – ēkas energoefektivitāti paaugstinoši vienkāršotās atjaunošanas darbi, pamatojoties uz sertificēta energoauditora izstrādāto energosertifikātu.
Projekta iesniedzējs – Ķekavas novada pašvaldība atbilst Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektās atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” mērķim – samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par energoapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldības infrastruktūrā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Projekta mērķis ir Baldones pilsētas pārvaldes ēkā Pārupes ielā 3, Baldonē, Ķekavas novadā, LV-2125, kadastra nr. 80250060032 veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus, īstenojot aktivitāti – ēkas energoefektivitāti paaugstinoši vienkāršotās atjaunošanas darbi, pamatojoties uz sertificēta energoauditora izstrādāto energosertifikātu.

Veicot energoefektivitāti uzlabojošos darbus, tiks panākts siltumenerģijas patēriņa samazinājums par 83,02 kWh/m2, pēc projekta īstenošanas sasniedzot aprēķināto apkures energopatēriņu 46,17 kWh/m2. Galvenās projekta darbības ir:

– energosertifikācija;
– energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana – norobežojošo konstrukciju kompleksa siltināšana, siltumavota nomaiņa, saules paneļu uzstādīšana, apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija;
– būvuzraudzība;
– projekta vadība;
– publicitātes nodrošināšana.

Kopējais projekta īstenošanas ilgums ir paredzēts 16 mēneši. Kopējās projekta izmaksas ir 1 077 000.00 EUR, no kuriem Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums sastāda 915 450.00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām sastāda 24 232.50 EUR un pašvaldības finansējums 137 317.50 EUR.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

3 notikumi,

6 notikumi,

Marmadjūks

-

DZIESMAS PŪDERCUKURĀ

3 notikumi,

4 notikumi,

Mātes piens

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

Krāsainā pasaule

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

Zilās asinis

Zilās asinis

7 notikumi,

-

Marmadjūks

4 notikumi,

6 notikumi,

Stāstīšu Jokus

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Stand-up “Stāstīšu jokus”

4 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

4 notikumi,

4 notikumi,

-

SADZIEDAM

4 notikumi,

Vāram ziepes

3 notikumi,