Naudas balvas skolēniem un pedagogiem

Naudas balvu piešķir vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem un audzēkņiem:

  • 9. klases audzēknim, kura sekmju vērtējumi gadā ir vidēji 8.0 balles un augstāk (nevienā no priekšmetiem vērtējums nav mazāks par 7 ballēm)
  • 12. klases audzēknim, kura sekmju vērtējumi gadā ir vidēji 8.0 balles un augstāk (nevienā no priekšmetiem vērtējums nav mazāks par 7 ballēm)
  • izglītības iestādes pedagogam un audzēknim par godalgotas vietas iegūšanu starptautiskajā līmenī mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajā darbā
    valsts līmenī: