Plānots atbalsts cilvēkiem ar kustību traucējumiem savas dzīves vietas pielāgošanai

Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 63 gadiem ar invaliditāti, kuriem ir kustību traucējumi, ar pašvaldības palīdzību, būs iespēja bez maksas uzlabot vides piekļūstamību savā dzīves vietā.

Labklājības ministrija ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma atbalstu nodrošina pasākumu “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai”, kuru īstenos pašvaldības. Pasākuma ietvaros plānots uzlabot personu ar invaliditāti, kuriem ir kustību traucējumi, dzīves kvalitāti sniedzot viņiem iespēju bez citu palīdzības pilnvērtīgi izmantot savu dzīves vietu, iekļūt un izkļūt no tās, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, piemēram, doties uz mācībām, darbu vai citās gaitās.

Vēršoties savā pašvaldībā, atbalstu varēs saņemt  personas ar invaliditāti, kuriem ir kustību traucējumi – bērni ar invaliditāti no 15 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) un pieaugušie no 18 līdz 63 gadu vecumam (ieskaitot), kuriem ir I vai II invaliditātes grupa.

Pieteikt vides pielāgojumu veikšanu varēs ne vien personu ar invaliditāti vai viņu radinieku īpašumā, bet arī īrētos mājokļos, ja ir noslēgts īres līgums uz turpmākajiem pieciem gadiem vai ilgāk. Pašvaldība uzņemsies un veiks visus darbus, tai skaitā visas nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu.

Aicinām vērsties pēc papildu informācijas Ķekavas novada sociālajā dienestā

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Inguna Smildziņa tālrunis 25690997

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,