Krievijas Federācijas pilsoņi var pieteikties uzturēšanās atļaujai līdz diviem gadiem

Imigrācijas likuma grozījumi paredz, ka tie Krievijas Federācijas pilsoņi, kuri nesekmīgi kārtojuši valsts valodas pārbaudi vai kuru pastāvīgās uzturēšanās atļaujas šī gada 2. septembrī ir zaudējušas spēku, jo viņi latviešu valsts valodas pārbaudi nav kārtojuši, ir tiesīgi pieteikties atļaujai  uzturēties Latvijas Republikā, apņemoties tās derīguma termiņā apgūt valsts valodu un sekmīgi nokārtot pārbaudījumu. 

Atļauju uzturēties Latvijas Republikā uz termiņu līdz diviem gadiem persona var pieprasīt, ja iepriekš bija pieteikusies valsts valodas pārbaudei, taču sekmīgi to nenokārtoja un pieteicās atkārtotai valsts valodas pārbaudei, vai līdz šim nav to kārtojusi attaisnojošu iemeslu dēļ. Par attaisnojošiem iemesliem var tikt uzskatīti būtiski ar veselību saistīti iemesli vai citi no personas gribas un rīcības neatkarīgi iemesli. Pieteikums atļaujai uzturēties Latvijas Republikā Pārvaldē jāiesniedz likumīgās uzturēšanās laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 30. martam.

Tāpat grozījumi paredz, ka jaunai pastāvīgās uzturēšanās atļaujai var pieteikties persona, kas sekmīgi nokārtojusi valsts valodas pārbaudi, taču Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu nav varējusi iegūt prombūtnes termiņa vai nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ.  Nepieciešamie dokumenti pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Pārvaldē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

“Aicinām neatlikt dokumentu iesniegšanu uz pēdējo brīdi un iesniegt tos laikus! Saņemot lielu daudzumu dokumentu neilgi pirms iesniegšanas termiņa beigām, Pārvalde var saskarties ar grūtībām tos izskatīt savlaicīgi,” brīdina Pārvaldes priekšniece Maira Roze.

Gan atļaujas uzturēties Latvijas Republikā, gan pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieteikumus Pārvalde izskatīs četru mēnešu laikā no saņemšanas brīža.  Būtiski ņemt vērā, ka valsts nodeva 100 euro apmērā ir jāveic pirms dokumentu iesniegšanas.

Tie Krievijas Federācijas pilsoņi, uz kuriem attiecas Imigrācijas likuma grozījumi un kuri pieprasīs pastāvīgās uzturēšanās atļauju vai atļauju uzturēties Latvijas Republikā, saņems tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem, kā arī viņiem tiks saglabātas tiesības saņemt līdzšinējos valsts nodrošinātos pakalpojumus, tostarp pensijas un pabalstus, ja personas deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā. Krievijas pilsoņiem, kuri zaudēs tiesisko statusu uzturēties Latvijā, jo nav noteiktajos termiņos iesnieguši dokumentus, šādu tiesību nebūs.

Plašāka informācija par Imigrācijas likuma grozījumiem un izņēmumiem attiecībā uz valsts valodas pārbaudi noteiktām personu grupām pieejama Pārvaldes tīmekļa vietnes

www.pmlp.gov.lv sadaļā “Aktuālākais par Imigrācijas likuma grozījumiem”.

Papildu informāciju un individuālas konsultācijas par dokumentu iesniegšanas procesu vai iespējām noformēt pastāvīgās uzturēšanās atļauju vai atļauju uzturēties Latvijas Republikā, var iegūt, rakstot Pārvaldes Migrācijas nodaļai uz e-pasta adresi mn@pmlp.gov.lv.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes

Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,