Izsludināts fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkurss

Atbalstot iedzīvotāju intereses, aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā Ķekavas novadā, Ķekavas novada pašvaldība izsludina novada nevalstisko organizāciju (NVO) projektu atbalsta konkursu. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 13. jūlijam.

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti veicina iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā un sekmē dzīves kvalitātes uzlabošanu, atbalstot publiski pieejamas infrastruktūras izveidi Ķekavas novadā (ielas, ietves, gājēju celiņi, apgaismojums, inženierkomunikācijas, sporta un rotaļu elementi, vides labiekārtošana u.c.). Būtiski, ka viens pretendents budžeta gadā var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu.

Projekta aktivitātes pretendentiem jārealizē Ķekavas novadā, un ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Ķekavas novada iedzīvotājiem. Projekta īstenošanai pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu līdz 5000 eiro, nepārsniedzot 90% no projekta kopējām izmaksām.

Projekta pieteikumu un nepieciešamo dokumentāciju var iesniegt līdz 2023. gada 13. jūlijam. Iesniegšanas iespējas:

  • elektroniskā dokumenta veidā (parakstot ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pasta adresi novads@kekava.lv;
  • papīra formātā, pieteikumu ievietojot pastkastītē vienā no Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem (Baložos, Uzvaras prospektā 1a; Ķekavā, Gaismas ielā 19, k-9-1; Daugmalē “Salnās”; Baldonē, Pārupes ielā 3), papildus projektu nosūtot arī elektroniski (nav nepieciešams elektroniskais paraksts) uz e-pasta adresi nvo@kekava.lv.

Nolikums

Pieteikuma veidlapa

Projektu izmaksu tāme

Līgums par projekta līdzfinansēšanu

Atskaite par piešķirtā finansējuma izlietojumu

Paskaidrojuma raksts

Administratīvā pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,