Izsludināta pretendentu pieteikšanās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei

Aicinām pieteikties pretendentus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves projektēšanai un īstenošanai Ķekavas novada teritorijā. Piedāvājumus var iesniegt līdz 15. septembrim, nosūtot tos uz novads@kekava.lv.

Kā jau informēts, Ķekavas novada iedzīvotāji var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Lai to nodrošinātu, pašvaldība aicina pieteikties pretendentus, kuri pēc atsevišķa pašvaldības kapitālsabiedrības aicinājuma būtu gatavi veikt projektēšanu, ja tāda nepieciešama, un izbūvēt konkrētas komunikācijas Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.

Izbūvēt nepieciešams ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīkla daļu no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes sistēmas un/vai kanalizācijas sistēmas līdz privātpersonas īpašumā esošai ūdensapgādes sistēmai un/vai kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu un izlietošanas kārtību tiks slēgts trīspusējs līgums ar Ķekavas novada pašvaldību, privātpersonu un pašvaldības kapitālsabiedrību.

Pretendentam ir jābūt reģistrētam Būvniecības informācijas sistēmā. Pieteikums līdz 15. septembrim jāiesūta novads@kekava.lv, Peteikumā jānorāda komersanta nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Papildus aicinām norādīt, vai darbi tiks īstenoti visā Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, vai kādā no tā daļām.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Ķekavas novada pašvaldības energopārvaldnieku Andri Jēkabsonu, rakstot uz andris.jekabsons@kekava.lv vai zvanot uz tālruni 29 334 115.

Saistošie noteikumi Nr. 14/2023 “Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,