Apstiprināts aktualizētais Ķekavas novada labiekārtošanas plāns

Lai nodrošinātu plānveidīgu labiekārtošanas, rotaļlaukumu, apstādījumu un aktīvās atpūtas zonu attīstību, ievērojot vienotas vadlīnijas, apstiprināts Ķekavas novada labiekārtošanas plāns turpmākajiem septiņiem gadiem.

Lai izstrādātu jauno Labiekārtošanas plāna koncepciju, kas aptver visa novada teritoriju, tostarp administratīvi teritoriālās reformas rezultātā pievienoto Baldones pilsētu un pagastu, 2022. gada nogalē tika organizēts iepirkums par Ķekavas novada Labiekārtošanas plāna aktualizācijas izstrādi. Iepirkuma rezultātā pašvaldība slēdza līgumu ar SIA “Grupa93”, kas izvērtēja līdz šim padarīto un kopā ar pašvaldības speciālistiem izstrādāja rīcības plānu publiskās ārtelpas attīstīšanai un finansējuma piesaistei.

“Šāda plānošanas pieeja ļauj realizēt pārdomātus labiekārtošanas darbus un daudzveidīgas rekreācijas iespējas publiskajā ārtelpā dažādām sabiedrības grupām. Vienotais redzējums par novada labiekārtošanu paredz uzlabot esošās atpūtas vietas un veidot jaunas, nodrošinot ērtu sasniedzamību gājējiem, velosipēdistiem visā novada teritorijā” stāsta Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Iveta Zālīte.

Iedzīvotāju un pašvaldības redzējums saskan

Jaunā labiekārtojuma plāna izstrādes ietvaros norisinājās vairāki sabiedrības iesaistes pasākumi – iedzīvotāju aptauja, divas sanāksmes (attālināti un klātienē), kā arī sagatavotā labiekārtojuma plāna projekta sabiedriskā apspriešana. Tāpat tika organizēta tikšanās ar Ķekavas novada nevalstiskajām organizācijām. Saņemtos priekšlikumus izvērtēja darba grupa un tie tika iestrādāti rīcības plānā.

Iedzīvotāju aptaujā piedalījās 745 respondenti. Saskaņā ar aptaujas rezultātiem, Ķekavas novada iedzīvotāji vispozitīvāk vērtē īslaicīgās atpūtas vietas un piedāvātās sporta aktivitātes, bet sagaida uzlabojumus bērnu rotaļu laukumu pieejamībā un aprīkojumā, kā arī ierosina jaunu veloceļu izveidi.

Kā stāsta projekta vadītāji, iedzīvotāju sniegtie priekšlikumi kopumā atbilst pašvaldības redzējumam – Rīcības plānā ir ietverta veloinfratsruktūras attīstība Ķekavas novadā, un virkne plānoto aktivitāšu ir saistītas ar jaunu veloceļu un apvienoto gājēju un veloceļu izbūvi. “Papildus aktivitātes un savienojumus varēs plānot pēc jaunā apvedceļa izbūves pabeigšanas, kad tiks izbūvēti tā ietvaros paredzētie infrastruktūras objekti,” saka I.Zālīte. Publiskās ārtelpas labiekārtošanas plānos ietilpst arī 13 jaunu rotaļu, aktīvās atpūtas un sporta laukumu izveide. Jau šoruden pašvaldība labiekārtos 10 bērnu rotaļu laukumus visā novada teritorijā.

Labiekārtošanas projekti apkopoti interaktīvā kartē

Labiekārtošanas plānā ir ietvertas lietišķās atpūtas vietas ielu telpā (soliņu, atkritumu tvertņu izvietojums ikdienas gājēju maršrutos), gājēju infrastruktūra, sabiedriskā transporta pieturas, bērnu rotaļu un sporta laukumi, dabas un apstādījumu teritorijas, kā arī atpūtas vietas pie ūdens. Labiekārtošanas koncepcija ir izveidota vairākos līmeņos, paredzot to, kādām labiekārtotām vietām būtu jābūt sasniedzamām noteiktā rādiusā katrā no līmeņiem.

Esošie un plānotie publiskās ārtelpas attīstības projekti apkopoti interaktīvā kartē, kur tos iespējams atlasīt pēc objektu kategorijas un aplūkot, atbilstoši projekta statusam, sasniedzamības areālam un citiem lielumiem. Tā, piemēram, velomaršrutu kartē iespējams iepazīties ar velo un gājēju ceļu segumu un izmantošanas veidu, savukārt bērnu un aktīvās atpūtas laukumu kartē – izpētīt esošo un plānoto laukumu izvietojumu un atbilstību lietotājam (pēc vecuma grupas). Paredzēts, ka karte tiks atjaunota Labiekārtošanas plāna īstenošanas gaitā.

Aktualizētais Ķekavas novada Labiekārtošanas plāns apstiprināts Ķekavas novada domes 19. jūlija sēdē. Aicinām iepazīties ar labiekārtošanas plānu un interaktīvo karti.

Labiekārtošanas plāns:

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Izstāde “Dziesmu svētki Ķekavas novadpētniecības muzeja krājumā”

Laiks dziedāt

4 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

6 notikumi,

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

7 notikumi,

Savieši aicina

7 notikumi,

Jaunā sezona zvana! Pacelsi?

5 notikumi,

6 notikumi,

Koki sāk pielaikot rudeni

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Rudens tirgus Baložos

4 notikumi,

6 notikumi,

Katlakalna VII Starptautiskais folkloras festivāls “Rudenāji- 2023”

Aptiekārs Melhiors

8 notikumi,

Zeltknābītis

Danču vakars

4 notikumi,

5 notikumi,

-

CIGUN NODARBĪBAS

6 notikumi,

6 notikumi,

4 notikumi,