Būvvaldes kontakti

Adrese: Gaismas iela 19, k.9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123
Tālr.: 67935800
E-pasta adrese: buvvalde@kekava.lv
Pieņemšanas laiki:
P. 8.00-18.00
C. 9.00-19.00

Pārtraukums katru darba dienu (izņemot piektdienas): 13.00-14.00.
Ķekavas novada Būvvalde
Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis Darba vietas Nr. E-pasta adrese
Būvvaldes vadītāja Inga Šuldrika
sertificēta arhitekta  (sert. Nr.10-0368) konsultācijas par  arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides un ainavas veidošanai; konsultācijas par būvniecības procesa kārtību.
26684828 43 inga.suldrika@kekava.lv
Būvvaldes vadītājas vietniece Ilona Pētersone
konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem saistītiem ar būvniecību – būvniecības dokumentācijas izvērtēšanas un izskatīšanas procesu, būvniecības procesa kontroli, patvaļīgas būvniecības seku novēršanas procesu, administratīvā procesa ievērošanu būvniecībā. 
29445841 211 Ilona.petersone@kekava.lv
Galvenais arhitekts Aldis Mikanovskis
Konsultācijas par būvniecības iespējām nekustamajiem īpašumiem, par būvniecības procesu, sniedz profesionālu atbalstu arhitektūras projektiem kvalitatīvas vides veidošanai, saskaņo reklāmas izvietošanu un kontrolē to izvietošanu novada teritorijā.
28683593 16  aldis.mikanovskis@kekava.lv
Arhitekts Reinis Muižnieks
Konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;  būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā (nekustamajā īpašumā/-os); saskaņo reklāmas izvietošanu novada teritorijā.
25615138 11 reinis.muiznieks@kekava.lv
Arhitekte Inguna Livkiša
Konsultācijas par būvniecības procesa kārtību; būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā (nekustamajā īpašumā/-os); sertificēta arhitekta  (sert. Nr.10-0728) vērtējumu  arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides un ainavas veidošanai,  pieņemot lēmumus par būvniecības iecerēm, t.sk. pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi; saskaņo reklāmas izvietošanu novada teritorijā.
27302103 12 inguna.livkisa@kekava.lv
Būvinspektore Inta Ezergala

Teritorija – Ķekava, Daugmale, Baloži

Konsultācijas par būvniecības procesa kontroli; būvju ekspluatācijas uzraudzību; būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes līdz pieņemšanai ekspluatācijā

 • par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi,
 • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
 • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
 • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
 • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.
 29389520 10 inta.ezergala@kekava.lv
Būvinspektore Aija Rijniece

Teritorija – Ķekava, Daugmale, Baloži

Konsultācijas par būvniecības procesa kontroli; būvju ekspluatācijas uzraudzību; būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes līdz pieņemšanai ekspluatācijā

 • par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi,
 • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
 • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
 • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
 • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.

 

27301495 9 aija.rijniece@kekava.lv
Būvinspektors Jānis Fricsons

Teritorija – Baldone

Konsultācijas par būvniecības procesa kontroli; būvju ekspluatācijas uzraudzību; būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes līdz pieņemšanai ekspluatācijā

 • par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi,
 • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
 • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
 • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
 • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.
25 638 967 211 janis.fricsons@kekava.lv (pieņemšana Baldonē)
Inženierkomunikāciju piesaistes inženiere Linda Meimane
Konsultācijas par inženierbūvju būvniecības procesu; inženiertopogrāfisko plānu saskaņošana.
27301514 45 linda.meimane@kekava.lv
Inženierkomunikāciju piesaistes inženiere Veronika Patmalniece
Konsultācijas par inženierbūvju būvniecības procesu; inženiertopogrāfisko plānu saskaņošana.
25713009 44 veronika.patmalniece@kekava.lv
Juriste Maija Zamberga
Konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem saistītiem ar būvniecību
28631218 38 maija.zamberga@kekava.lv
Juriste Ilze Priede
Konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem saistītiem ar būvniecību
28633598 39 ilze.berzina@kekava.lv
Būvvaldes speciālistu palīgs Liene Pumpuriņa
Dokumentu pieņemšana, reģistrēšana un sistematizēšana.
26348616 7 liene.pumpurina@kekava.lv
Būvvaldes speciālistu palīgs Jelizaveta Obrazcova
Konsultācijas par būvniecības procesu;
būvprojektu (paskaidrojuma rakstu, būvprojektu minimālā sastāvā un tml.) pieņemšana un izsniegšana; iesniegto dokumentu satura pārbaude par atbilstību  normatīvajos aktos noteiktajam apjomam.
25655104 8 jelizaveta.obrazcova@kekava.lv
Arhīviste – lietvede Mudīte Puzaka
Dokumentu arhivēšana; informācijas par arhīvā esošo dokumentāciju sagatavošana.
26358999 40 mudite.puzaka@kekava.lv
Arhīviste – lietvede Evita Miezīte

Dokumentu arhivēšana; informācijas par arhīvā esošo dokumentāciju sagatavošana.

28 620 884 211 evita.miezite@kekava.lv (pieņemšana Baldonē)

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Ķekavas novadpētniecības muzejā būs apskatāma izstāde “Mana kāzu kleita”

Saule mani mīl

3 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

3 notikumi,

-

Izrāde SKURSTEŅSKRĀPIS

3 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

3 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

2 notikumi,

5 notikumi,

ZIEDONIS ZIEDONĪ

2 notikumi,

3 notikumi,