Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kontakti

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Kabineta nr.
E-pasta adrese
Vadītāja
Linda Zaķe
26459609
Vadītājas vietniece Aija Āre 29345624 aija.are@kekava.lv
Kultūras darba koordinators Ēriks Laime- Babris 28631033 eriks.laime-babris@kekava.lv
Izglītības procesu atbalsta vadītāja Vera Kļaviņa 28233615 vera.klavina@kekava.lv
Galvenā speciāliste izglītības jautājumos Ilze Lisovska 26549842 ilze.lisovska@kekava.lv
Galvenā speciāliste izglītības jautājumos Iveta Skodžus 26496152 iveta.skodzus@kekava.lv
Galvenā speciāliste izglītības jautājumos Vita Andžejevska 25461811 vita.andzejevska@kekava.lv
Galvenā speciāliste izglītības jautājumos Ilva Šembele 26465814 ilva.sembele@kekava.lv
Projektu koordinators Renārs Manuilovs 29323110 renars.manuilovs@kekava.lv
Tūrisma un jaunatnes darba koordinatore Elīna Diskača 25694228 elina.diskaca@kekava.lv
Tūrisma organizatore Agrita Grīnberga 25412566 agrita.grinberga@kekava.lv
Tūrisma organizatore Diāna Spertāle 27017333 diana.spertale@kekava.lv
Tūrisma organizatore Aiva Vancāne 27882355 aiva.vancane@kekava.lv
Tūrisma organizatore Irina Sietiņa  28692654 irina.sietina@kekava.lv
Jaunatnes lietu speciāliste Elizabeta Krēģere 26649477 elizabeta.kregere@kekava.lv
Jaunatnes darbinieks Armands Mežinskis armands.mezinskis@kekava.lv
Jaunatnes darbinieks Inga Larionova inga.larionova@kekava.lv
Jaunatnes darbinieks Kristīne Mača kristine.maca@kekava.lv
 Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes adrese: Skolas iela 2 (Jaunu ideju centrs), Ķekava, Ķekavas novads

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja:
Linda Zaķe, tel. 26459609, linda.zake@kekava.lv

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece:
Aija Āre, tel. 29345624, aija.are@kekava.lv
(jautājumi par metodisko darbu, olimpiādēm, valsts pārbaudes darbiem, interešu izglītību, darba plānu pasākumu un metodiskā darba nodrošināšanai u.c.)

Izglītības procesu atbalsta vadītāja:
Vera Kļaviņa, tel. 28233615, vera.klavina@kekava.lv
(jautājumi par pirmsskolas izglītības iestāžu darbu, bērnudārzu rindu, Valsts izglītības informācijas sistēmu;
pirmsskolas un obligātā skolas vecuma bērnu uzskaiti, skolēnu ēdināšanai paredzēto valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojuma uzskaite u.c.)

Izglītības kvalitātes procesu vadītāja:
Ilze Lisovska, tel. 26549842, ilze.lisovska@kekava.lv
(jautājumi par zinātniski pētnieciskajiem darbiem, ESF projektu 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, izglītības iestādēm nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem, izglītības procesa nodrošināšanu u.c.)

Kultūras darba koordinators:
Ēriks Laime-Babris, tel. 28631033, eriks.laime-babris@kekava.lv
(Atbalsts kultūras centriem, kultūras darbs novadā)

Projektu vadītāji:
Inga Biļko, tel. 25664513, inga.bilko@kekava.lv
(Izglītības, kultūras un sporta jomas projekti, to ieviešana un realizēšana, programma “Latvijas skolas soma”)

Projektu koordinatore:
Ilva Šembele, tel. 26465814, ilva.sembele@kekava.lv
(Izglītības, kultūras un sporta jomas projekti, to ieviešana un realizēšana, programma “Latvijas skolas soma”)

Galvenais speciālists izglītības jautājumos:
Iveta Skodžus, tel. 26496152, iveta.skodzus@kekava.lv
(jautājumi par aukļu pakalpojumiem, līgumi ar privātajām izglītības iestādēm par pirmsskolas izglītību un pamatizglītību, par atbalstu bērnu vecākiem auklei, pirmsskolas izglītībai un pamatizglītībai privātajās izglītības iestādēs, līgumi par savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestādēs sniegtajiem pakalpojumiem u.c.)

Galvenais speciālists izglītības jautājumos:
Vita Andžejevska, tel. 25461811, vita.andzejevska@kekava.lv
(jautājumi par Aukļu datu bāzi, norēķini ar privātajām izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, par bērnu reģistrāciju 1.klasei, par interešu izglītības un pieaugušo noformālās izglītības programmas licencēšanu, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju apsekošana u.c.)

Galvenais speciālists izglītības jautājumos:

Monika Daļecka, tel.nr.25588372, monika.dalecka@kekava.lv (metodiskais atbalsts izglītības iestādēm speciālo programmu īstenošanā, pašvaldības izglītības iestāžu atbalsta personāls, pašvaldības pedagogu tālākizglītību un profesionālā pilnveide iekļaujošās un speciālās izglītības jomā, pedagoģiski medicīniskas komisijas pakalpojums, konsultācijas vecākiem par izglītības ieguvi izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām)

Jaunatnes lietu speciāliste:

(Jaunatnes jomas projekti, jauniešu centrs)

Jaunatnes lietu speciāliste:
Līga Norvaiša, tel. 27891300 liga.norvaisa@kekava.lv

(Jaunatnes jomas projekti, jauniešu centrs)

Jaunatnes darbinieks:
Armands Mežinskisarmands.mezinskis@kekava.lv

(Jauniešu centrs)

Jaunatnes darbiniece:
Inga Larionova, tel. 22040051, inga.larionova@kekava.lv
(Baldones bērnu pēcpusdienas centrs “Baltais ērglis”)

Jaunatnes darbiniece:
Līga Simsone, tel. 22040051, liga.simsone@kekava.lv
(Baldones bērnu pēcpusdienas centrs “Baltais ērglis”)

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Izstāde “Dziesmu svētki Ķekavas novadpētniecības muzeja krājumā”

Laiks dziedāt

4 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

6 notikumi,

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

7 notikumi,

Savieši aicina

7 notikumi,

Jaunā sezona zvana! Pacelsi?

5 notikumi,

6 notikumi,

Koki sāk pielaikot rudeni

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Rudens tirgus Baložos

4 notikumi,

7 notikumi,

Katlakalna VII Starptautiskais folkloras festivāls “Rudenāji- 2023”

Aptiekārs Melhiors

9 notikumi,

Zeltknābītis

Danču vakars

4 notikumi,

6 notikumi,

-

CIGUN NODARBĪBAS

6 notikumi,

6 notikumi,

4 notikumi,