Pašvaldība rīko elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli nekustamiem īpašumiem

Ķekavas novada pašvaldība elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdot sekojošus pašvaldības nekustamos īpašumus:

  1. Kalna iela 2, Baldone, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8005 001 0177, kas sastāv no zemes vienības 1157 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8005 001 0187). Uz zemes vienības atrodas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pirmsreģistrētas apvidū esošas nenoskaidrotas piederības būves (2 saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumiem 8005 001 0187 001 un 8005 001 0187 002). Izsoles sākumcena – 17300 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājuma nauda – 1730 euro;
  2. Draudzības iela 1A, Baldone, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8005 001 2422, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1593 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8005 001 2422). Izsoles sākumcena – 22000 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājuma nauda – 2200 euro;
  3. Lauku iela 15, Baldone, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8005 001 1309, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1694 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8005 001 1309), uz kuras atrodas mežs. Izsoles sākumcena – 27600 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājuma nauda – 2760 euro;
  4. “Radiotehnika 20”, Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr.8070 018 1454, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,0553 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 018 1454). Izsoles sākumcena – 6100 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājuma nauda – 610 euro;
  5. “Elkšņukalni”, Baldones pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr.8025 011 0373, kas sastāv no zemes vienības 0,9500 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8025 011 0373). Uz zemes vienības atrodas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pirmsreģistrētas apvidū esošas nenoskaidrotas piederības būves (dzīvojamās mājas pamati ar kadastra apzīmējumu 8025 011 0373 001 un nedzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 8025 011 0373 002). Izsoles sākumcena – 5200 euro, izsoles solis – 100 euro, nodrošinājuma nauda – 520 euro.

Izsoles sākas 2023.gada 10.jūlijā plkst. 13:00 un noslēdzas 2023.gada 9.augustā plkst. 13:00.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un reģistrēties izsolēm pretendenti var no 2023.gada 10.jūlija plkst. 13:00 līdz 2023.gada 30.jūlija plkst. 23:59 interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Ķekavas novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Par nosolīto objektu jānorēķinās 14 dienu laikā pēc izsoļu komisijas “Paziņojuma par pirkuma summu” saņemšanas dienas.

Izsoles objekti brīvi pieejami apskatei dabā, tālrunis uzziņām 25450078.

Īpašumu pārvalde

 

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Uldis Krauze- GLEZNAS

7 notikumi,

7 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa tikšanās

6 notikumi,

9 notikumi,

-

PASAKU SARGI

11 notikumi,

Ziemassvētkus gaidot

6 notikumi,

6 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

BRĪNUMIŅŠ

Vietām gaidāms stiprs lietus

7 notikumi,

8 notikumi,

Kad Ziemassvētku miers…

-

EGLES IEDEGŠANA BALOŽOS

5 notikumi,

6 notikumi,

5 notikumi,

SALŪTS. KŪKA. LĪGOOO!!!

8 notikumi,

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,

-

Koncerts SVĒTKIEM VIJOTIES

5 notikumi,

Pasaku balle