Par nekustamā īpašuma elektronisko izsoli Dzērumos

Ķekavas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Ausma 40”, Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8070 018 1868, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 018 1868, 0,064 ha platībā. Izsoles sākumcena – 6580 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma nauda – 658 euro. Samaksa par pirkumu – 14 dienu laikā no “Paziņojuma par pirkuma summu” saņemšanas dienas. Izsole sākas 2023.gada 2.oktobrī plkst.13:00 un noslēdzas 2023.gada 1.novembrī plkst.13:00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei pretendenti var no 2023.gada 2.oktobra plkst. 13:00 līdz 2023.gada 22.oktobra plkst. 23:59 interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Ķekavas novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles objekts brīvi pieejams apskatei dabā. Par nekustamo īpašumu zvanīt 25450078.

Īpašumu pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Uldis Krauze- GLEZNAS

7 notikumi,

7 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa tikšanās

6 notikumi,

9 notikumi,

-

PASAKU SARGI

11 notikumi,

Ziemassvētkus gaidot

6 notikumi,

6 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

BRĪNUMIŅŠ

Vietām gaidāms stiprs lietus

7 notikumi,

8 notikumi,

Kad Ziemassvētku miers…

-

EGLES IEDEGŠANA BALOŽOS

5 notikumi,

6 notikumi,

5 notikumi,

SALŪTS. KŪKA. LĪGOOO!!!

8 notikumi,

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,

-

Koncerts SVĒTKIEM VIJOTIES

5 notikumi,

Pasaku balle